Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Eva Liedholm Johnson

Profile picture of Eva Liedholm Johnson

Associate Prof. GA

Details

Telephone
Address
Teknikringen 10B

Researcher

Researcher ID

About me

Universitetslektor i fastighetsvetenskap, teknologie doktor i fastighetsteknik, civilingenjör i lantmäteri

Grundutbildningsansvarig på ABE-skolan.

Forskning och undervisning om bl.a. markanknutna rättigheter såsom mineralrättigheter, fastighetsbildning och regelsystem kring markens användning


Courses

Degree Project in Built Environment, First Cycle (AI151X), examiner | Course web

Degree Project in Property Development, First Cycle (AI161X), examiner | Course web

Degree Project in Real Estate Development and Land Law, Second Cycle (AI252X), examiner | Course web

Governance of Land and Water (AG2148), teacher | Course web

Land Law (AI1519), examiner, course responsible | Course web

Learning for Sustainable Development (LH215V), teacher | Course web

Real Estate Development Legislation (AI1518), examiner, course responsible | Course web

Profile picture of Eva Liedholm Johnson