Nyheter

 • Albano-projekt prisas

  Publicerad 2016-05-02
  Byggandet av campus Albano som ska förbinda KTH med Stockholms universitet har fått utmärkelsen Stockholms studentvän 2016.

 • Boendelabb banar väg för nya sätt att bygga

  Publicerad 2016-05-02
  Byggnader kan med dagens teknik byggas i stort sett energineutrala, men de flesta hus uppförs likväl enligt rådande byggregler och drar därmed helt i onödan cirka 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det gör att samhället går miste om byggnader som skulle kunna vara 100 gånger mer resurseffektiva än de som kravställs och byggs idag. Det är problem av denna typ som forskarna ska jobba med i boendelaboratoriet KTH Live-In Lab.

 • Miljoner i pris till unga forskare

  Publicerad 2016-04-28
  Forskarna Maurice Duits och Chong Qi på KTH har mottagit årets omgång av Göran Gustafssons stora pris för yngre forskare. De får 2,5 miljoner kronor var för att forska vidare inom matematik respektive kärnfysik.

 • KTH och Stora Enso i strategiskt samarbete

  Publicerad 2016-04-28
  Det finns stora möjligheter till samarbeten mellan KTH och Stora Enso inom ett flertal områden – inte bara inom direkt skogsrelaterade frågor. Det framkom när de båda parterna tecknade en avsiktsförklaring för framtiden den 22 april. Därmed blir Stora Enso det elfte företaget som KTH ingår ett strategiskt partnerskap med.

 • Kan ställa hudcancerdiagnos på några sekunder

  Publicerad 2016-04-19
  Av alla former av cancer står malignt melanom och övrig hudcancer för den snabbaste ökningstakten enligt statistik från Socialstyrelsen. Den årliga ökningen enbart av malignt melanom ligger på 5,7 procent för kvinnor och 5,9 procent för män. I ett försök att göra något åt den sjukdomen har forskare från KTH utvecklat en teknik som snabbt, effektivt och säkert kan ställa hudcancerdiagnos.

 • Ridån går upp för öppna online-kurser

  Publicerad 2016-04-15
  Den 18 april är det premiär för KTH:s moocar. Först ut är Christer Fuglesang med den öppna online-kursen om bemannade flygfärder, Human spaceflight – an introduction.

 • Tillvaratagen spillvärme ger snålare lastbilar

  Publicerad 2016-04-13
  KTH-forskare har applicerat en teknik på lastbilar som gör att dessa fordon drar mindre bränsle. Som en effekt av tekniken blir det också mindre utsläpp av växthusgaser, några ton koldioxid per lastbil och år. Arash Risseh, forskare på KTH, berättar att lösningen också skulle kunna ta plats ombord på färjor, i vägtunnlar och våra hem.

 • Närmare en kvarts miljard till KTH

  Publicerad 2016-04-13
  231 miljoner kronor. Så mycket får KTH i rambidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Bland projekten som får rambidrag på återfinns forskning om sociala robotar, framtidens självkörande bilar, nästa utvecklingsfas för Sakernas internet och talande robothuvuden.

 • Samarbete ska göra Stockholm smartare

  Publicerad 2016-04-12
  Stockholm ska bli världens mest digitala stad. Det är målet för ett samarbete mellan KTH, staden och fem svenska storföretag som med gemensamma krafter ska möta de utmaningar staden står inför.

 • Tekniken som avslöjar Parkinsons sjukdom

  Publicerad 2016-04-12
  En positioneringsteknik som tidigare utvecklats för att assistera vid stora och komplexa eldsvådor kommer snart att få ett nytt uppdrag. Tekniken ska nämligen testas med äldre i syfte att fånga upp tidiga symptom som tyder på att individer håller på att utveckla Parkinsons sjukdom.

 • Ingenjörer hett eftertraktade i Indien

  Publicerad 2016-04-08
  I Indien är mellan 30 och 40 procent av alla ingenjörsstudenter kvinnor. Det är en av de saker som KTH kan låta sig inspireras av i sitt alltmer utvecklade samarbete och utbyte med Indien – en av KTH:s prioriterade regioner.

 • Miljonanslag till KTH-matematiker

  Publicerad 2016-04-07
  Nu står det klart vilka 15 framstående matematiker som får anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) för att lyfta den svenska forskningen inom matematik tillbaka till världstoppen. Hälften av forskarna har en koppling till KTH.

 • KTH ska bidra till svensk tillväxt

  Publicerad 2016-04-06
  Nu har Vinnova offentliggjort de 36 forskningsprojekt som får finansiering genom programmet Utmaningsdriven innovation. Syftet med anslagen är att använda samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter och där ingår delningsekonomin som ett moment.

 • Patienter och personal vinnare vid organisationsutveckling

  Publicerad 2016-04-06
  Det har länge funnit en negativ inställning till organisationsutveckling inom svensk sjukvård, exempelvis genom införande av lean production. Ingen tidigare forskning har heller visat att sådana förändringar leder till någonting positivt över tid, varpå utveckligen gått alldeles för långsamt. En ny, omfattande och unik studie från KTH-forskare kan dock påvisa motsatsen till vad personal i sjukvården tidigare antagit. Organisationsutveckling leder till ett antal förbättringar.

 • Fysikprofessor får stort forskarpris

  Publicerad 2016-04-04
  Fysikprofessorn Felix Ryde på KTH har fått årets Göran Gustafssonpris i fysik. Han får 4,5 miljoner kronor i forskningsanslag fördelat på tre år för sin banbrytande gärning inom astropartikelfysik. – Det är fantastiskt och ett erkännande för den tes jag lagt fram i min forskning, säger Felix Ryde.

 • Så kan morgondagens vattenbilar se ut

  Publicerad 2016-04-04
  Ett samarbete mellan studenter på KTH och Konstfack har lett fram till sex intressanta bilar som tar sig fram lika bra på Stockholms gator som på stadens vatten.

 • Professor prickade pengapotten

 • KTH-forskare har uppfunnit genomskinligt trä

  Publicerad 2016-03-30
  Forskare vid Wallenberg Wood Science Center på KTH har tagit fram trä som är transparent. Bland framtida tänkbara applikationer finns husfasader som samtidigt är solcellspaneler. En av fördelarna med KTH-forskarnas trä är att råmaterialet är både billigt och hållbart. En annan positiv aspekt är att träet har låg densitet, vilket gör materialet lätt.

 • Verktyg från hjärnprojekt tillgängliga för fler

  Publicerad 2016-03-30
  För tre år sedan bestämde sig EU-kommissionen för att satsa en miljard euro – drygt nio miljarder kronor – på The Human Brain Project. Nu, 30 månader in i forskningsprojektet om den mänskliga hjärnan, är första fasen avklarad.

 • Frågestund om framtidens smarta robotar

  Publicerad 2016-03-24
  Enligt prognoser om digitaliseringen av vårt samhälle så kalkylerar experter med att cirka 60 procent av framtidens arbetstillfällen kommer att bli automatiserade. Ett symposium med efterföljande frågestund på KTH rörande smarta robotar reder ut vad som komma skall, särskilt i tillverkningsindustrin.

Till sidans topp