Nyheter

 • Synliggjorda inköp ökar andelen ekologiska val

  Publicerad 2016-10-27
  Hur människor kan påverkas till ett mer hållbart levnadssätt är en fråga som sysselsätter många. Nu visar en ny studie från forskningscentret Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH att människors inköp av ekologiska livsmedel kan öka med nära en fjärdedel när de får se sina faktiska inköp redovisade på ett visuellt tydligt sätt.

 • Bättre metod för att framställa material och biogas

  Publicerad 2016-10-26
  Forskare vid bland annat avdelningen för fiber- och polymerteknologi vid KTH har utvecklat en ny metod för att kunna kvalitetsbestämma cellulosa. Metoden kan innebära att kostnaderna för att framställa bioplaster och biogas blir lägre.

 • Senaste speltekniken används för undervisning i svenska

  Publicerad 2016-10-19
  Efter dundersuccén Pokémon GO börjar augmented reality slå igenom på allvar. Tekniken används inte bara för spel, den är också väldigt användbar i utbildningssyfte. Det vet Gunnar Karlsson, professor vid KTH, som är aktiv i utvecklingen av en mobil-app som ska få människor att lära sig svenska snabbare.

 • Delat utrymme ska ge bättre forskningsresultat

  Publicerad 2016-10-18
  Torsdagen den 20 oktober 2016 invigs den nya byggnaden Technology and Health i Flemingsberg. Huset samlar fyra verksamheter som alla sysslar med forskning och utbildning inom områdena teknik, medicin och hälsa.

 • Bättre cancervård genom studier av enskilda tumörceller

  Publicerad 2016-10-14
  Nu hoppas forskare vid bland annat KTH och Scilifelab att deras metod att till låg kostnad undersöka enskilda tumörceller kan förbättra den medicinska behandlingen för de som drabbats av leukemi. Detta är förhoppningsvis goda nyheter för en del av de som varje år diagnosticeras med sjukdomen.

 • Hög nivå i nya entreprenörsprogrammet

  Publicerad 2016-10-14
  Spännvidden var stor på innovationerna när de första sju vinnarna till KTH:s nya acceleratorprogram för entreprenörer - Bicky Chakraborty Entrepreneur program - korades på onsdagen.

 • Pristagares teorier används på KTH

  Publicerad 2016-10-11
  Forskningen som belönas med årets Nobelpris i ekonomi, kontraktsteorin, berör många nivåer inom samhällsekonomin. Forskare på KTH använder pristagarnas rön för att undersöka varför småföretagare drabbats extra hårt av finanskrisen.

 • Då ser kirurgen var instrumentet är

  Publicerad 2016-10-10
  I samarbete med forskare på Karolinska institutet (KI) genomförs nu en förstudie på KTH om ett nytt sätt att assistera kirurger vid titthålsoperationer. Det handlar om en ny positioneringsteknik som hjälper kirurgen att hålla reda på exakt var någonstans i hjärnan, ryggmärgen eller någon annan del av kroppen som instrumenten befinner sig.

 • Fuglesang invald i Kungliga Vetenskapsakademien

  Publicerad 2016-10-07
  Nu står det klart att Christer Fuglesang, adjungerad professor i rymdfysik vid KTH, blivit utsedd som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA.

 • Nytt system för att granska kvaliteten

  Publicerad 2016-10-06
  Ett nytt system för att utvärdera kvaliteten på universitet och högskolor har nyligen presenterats av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det nya systemet är betydligt bredare och mer omfattande än det förra. - Det är helt annorlunda och egentligen fyra, för KTH:s del tre, utvärderingar i stället för en, säger Per Berglund, prodekanus på KTH.

 • Vill skapa en levande laser

  Publicerad 2016-10-05
  Fiberoptik som kan användas till exempelvis medicinska behandlingar på nanonivå och solceller. Det är vad KTH-professorn Fredrik Laurell och hans kollegor kommer att forska om för det anslag som nu tilldelats dem och lärosätet.

 • De ska utveckla framtidens röntgenutrustning

  Publicerad 2016-10-05
  Den teknik som idag används för medicinsk avbildning saknar på grund av bristande upplösning ofta möjlighet att avbilda relevanta smådetaljer. Genom ett stort forskningsanslag ska forskare vid KTH ändra på det genom att utveckla röntgenteknik som producerar bilder som är tio gånger mer detaljrika.

 • Söker gränsen mellan lösliga och olösliga problem

  Publicerad 2016-10-05
  Vid Knut och Alice Wallenbergs stiftelses årliga anslagstilldelning står det klart att KTH får finansiering för ett forskningsprojekt som handlar om komplicerade beräkningsproblem och studier av metoder för att om möjligt lösa dem.

 • Prisat arbete grund för unik KTH-forskning

  Publicerad 2016-10-05
  I spåren av forskningen som belönats med årets Nobelpris i fysik har det vuxit fram nya forskningsområden som på sikt kan leda så långt som till supersnabba kvantdatorer. – Det är extra roligt att priset går till ett område som representerar grundforskning men samtidigt står på gränsen till många spännande tillämpningar, säger Oscar Tjernberg, professor inom materialfysik på KTH.

 • Upptäckt banar väg för framtida läkemedel

  Publicerad 2016-10-04
  En mycket viktig upptäckt för möjligheten att ta fram nya läkemedel. Så kommenterar Torbjörn Gräslund, forskare inom proteinteknologi på KTH, att årets Nobelpris i medicin belönar kartläggningen av mekaniken bakom cellers förmåga att bryta ned och återvinna sina beståndsdelar.

 • KTH-forskares upptäckt om Jupiters måne verifieras

  Publicerad 2016-09-27
  I slutet av december 2013 kunde forskare slå fast att stora plymer av vattenånga sprutar ut från Jupiters måne Europa. En av forskarna bakom observationen är Lorenz Roth på KTH, och han använde Hubble-teleskopet för upptäckten. Vattenplymernas existens har dock varit mycket ifrågasatt av forskarsamfundet, men nu presenterar NASA nya observationer som stärker Lorenz Roth och de andra forskarnas tes. En tes som förutom vattenplymernas existens innebär att liv på Europa kan nås och mätas genom dem.

 • Könsneutralt kursmaterial ger fler godkända studenter

  Publicerad 2016-09-26
  Efter att KTH-forskarna Maria Svedin och Olle Bälter stöpt om kursmaterialet i en programmeringskurs till att vara mer könsneutralt gjorde de en intressant upptäckt. Så väl fler kvinnor som män klarade utbildningen och därigenom ökade genomströmningen.

 • KTH rankas som 159:e bäst i världen

  Publicerad 2016-09-23
  KTH rankas som 159:e bästa lärosäte i världen av Times Higher Education (THE), vilket är en tillbakagång med fyra placeringar jämfört med i fjol. - KTH har ungefär samma värden på de flesta indikatorer, det har endast varit marginella justeringar. Positivt är att KTH förbättrat sina värden i indikatorn utbildningsrykte, säger Per-Anders Östling, KTH:s rankingexpert.

 • Mikael Östling föreslås som prorektor vid KTH

  Publicerad 2016-09-22
  Han går från jobbet som forskare och chef i Kista, med lång erfarenhet i bagaget – till KTH:s högsta ledning. Mikael Östling är föreslagen att bli ny prorektor.

 • Framsteg i kampen mot flygbuller

  Publicerad 2016-09-19
  Måndagen den tredje oktober kommer tre förstudier om flygbuller att presenteras på KTH. Forskningen har utförts vid universitetets flygforskningscentrum och efter presentationerna kommer inbjudna experter att presentera olika sätt att minimera just oväsen från flygplan.

Till sidans topp