Medieteknik och interaktionsdesign

Vi är en interdisciplinär forskargrupp som består av de två tidigare avdelningarna MDI (Människa-datorinteraktion) samt Medieteknik och grafisk produktion.

Gruppen har sitt ursprung i data- och beteendevetenskap, samt grafisk teknik och medieteknik, och har i dag en fakultet som representerar bl.a. antropologi och psykologi, datalogi och medieteknik, interaktionsdesign, film- och litteraturvetenskap, musik- och ljudbehandling, samt medie- och kommunikationsvetenskap.

I dag är vi cirka 70 anställda varav lite drygt hälften är doktorander. Vi bedriver utbildning, forskning och samverkan inom våra ämnen. Kortfattat kan området beskrivas som innovativ design, anpassning och förbättring av existerande system och processer för att underlätta dator- och medieanvändning samt medieproduktion. Vi arbetar med tekniker och metoder för att stödja mänsklig kommunikation över avstånd i tid och rum. Vill du samarbeta med oss? Kontakta Ann Lantz.

Fler godkända studenter med nytt kursmaterial

Könsneutralt kursmaterial i en programmeringskurs gav fler godkända studenter upptäckte KTH-forskarna Maria Svedin och Olle Bälter.

Calendar

Konstgjord känsla för kirurgi

KTH-forskaren Jonas Forsslund har gjort avancerad teknik tillgänglig för allmänheten, både vad gäller förståelse och prislapp. 

Bygg din egen kirurgsimulator

Till sidans topp