Medieteknik och interaktionsdesign

Vi är en interdisciplinär forskargrupp som består av de två tidigare avdelningarna MDI (Människa-datorinteraktion) samt Medieteknik och grafisk produktion.

Gruppen har sitt ursprung i data- och beteendevetenskap, samt grafisk teknik och medieteknik, och har i dag en fakultet som representerar bl.a. antropologi och psykologi, datalogi och medieteknik, interaktionsdesign, film- och litteraturvetenskap, musik- och ljudbehandling, samt medie- och kommunikationsvetenskap.

I dag är vi cirka 70 anställda varav lite drygt hälften är doktorander. Vi bedriver utbildning, forskning och samverkan inom våra ämnen. Kortfattat kan området beskrivas som innovativ design, anpassning och förbättring av existerande system och processer för att underlätta dator- och medieanvändning samt medieproduktion. Vi arbetar med tekniker och metoder för att stödja mänsklig kommunikation över avstånd i tid och rum. Vill du samarbeta med oss? Kontakta Ann Lantz.

Cyklande datalärare stormtrivs på friår

Olle Bälter, lärare i datateknik, har ett sabbatsår vid prestigeuniversitetet Stanford framför sig. För en datalog är det svårt att hitta en mer inspirerande miljö, säger han.  Cyklande datalärare stormtrivs på friår

Mer teknik i framtidens journalistik

I höst startar ett samarbete mellan journalistutbildningen vid Stockholms universitet (JMK), civilingenjörsutbildningen i medieteknik vid KTH och Svenska Dagbladet runt en kurs om framtidens medier.

Konstgjord känsla för kirurgi

KTH-forskaren Jonas Forsslund har gjort avancerad teknik tillgänglig för allmänheten, både vad gäller förståelse och prislapp. 

Bygg din egen kirurgsimulator

Opera med interaktiva verktyg

KTH-forskaren Carl Unander-Scharin - låter  hela kroppen jobba tillsammans med interaktiva instrument.  Opera med interaktiva verktyg

Till sidans topp