Till innehåll på sidan

Design för
hållbar utveckling

Green Leap är ett labb för design
och hållbar omställning

Kvinna pekar på whiteboard medan två tittar på.
Under workshopen diskuterade deltagarna bl.a. regeländringar som kan underlätta delboende.

Byggaktörer jobbar för fler delningsbostäder

Delbo-projektet ska i en rad workshopar samla inflytelserika aktörer inom byggsektorn med målet att öppna upp för fler delningsbostäder i Sverige.

Läs artikeln

Om du missade det: Cokitchen presenterades på SVID

Sara Ilstedt, KTH, presenterar resultat från projektet Co-kitchen hållbart co-living för studenter. Projektet har fokuserat på det gemensamma köket och badrummet vid kollektivt boende. Köket är en cen...

Läs artikeln
Foto: Stockholms Akademiska Forum

Vår Sara utforskar 'hemmet'

Som en del av STOCKHOLM EXPLORATIVE TALKS 2023 gav sig Sara Ilstedt och hennes utforskarkollegor ut på upptäcktsfärd i de grumliga vattnen kring akademins roll i att överbrygga perspektiv och skapa vå...

Läs artikeln

Ett bilfritt år – vardagslivet med lätta elfordon

Hur kan kan stockholm stad stödja barnfamiljer att leva bilfritt? För att undersöka det fick tre barnfamiljer i Stockholm byta bilen mot lådcykel och elskoter under ett år. Forskare följde familjerna med intervjuer och dagböcker under hela året. Därefter användes deras erfarenheter för att ta fram nya koncept för staden. Fyrfiliga cykelvägar, bättre skyltning och cykelplats på tunnelbanan är några av förslagen.

Beyond efficiency

Projektet undersökte socialt förankrad design för energieffektivitet I den hållbara staden, med fokus på vardagspraktiker snarare än tekniska effektiviseringar. Forskargruppen tog fram konkreta designförslag på objekt och miljöer med fokus på den fysiska gestaltningen som undersökte hur människor i högre grad kan uppmuntras att leva hållbart, samt hur vi producerar, använder och relaterar till energi i vardagen.

Målgruppsarenan

Målgruppsarenan är ett workshopmaterial som hjälper dig att förstå människors olika drivkrafter och hinder för en hållbar livsstil. Vare sig du ska utveckla en produkt, fysisk miljö eller samhällstjänst så hjälper Målgruppsarenan dig hjälp att utveckla, testa och utvärdera koncept. Du får också veta vilket stöd människor behöver för att ändra beteende eller ta till sig ett nytt budskap. Materialet bygger på omfattande forskning från Green Leap i Sverige och visade på stora skillnader i hur olika värderingssegment förhåller sig till hållbarhet.