Till innehåll på sidan

Aktuella projekt inom Green Leap

Här hittar du information om pågående projekt som vi driver eller är delaktiga i. I menyn finns tidigare genomförda projekt. Vi jobbar kontinuerligt med att etablera nya projekt i samarbete med våra partners.

DelBo

Finansiering: Energimyndigheten
Samarbetspartners: KTH, LTU, Akademiska Hus
Projektledare: Sara Ilstedt
Om projektet: Design för energi- och resurseffektiva delade boendeformer. Utvärdering, policy rekommendationer och konkretisering för befintliga och framtida studentboenden.

Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö

Finansiering: Vinnova
Samarbetspartners: KTH, Stockholms Stad, Capio, Cuviva, Region Stockholm
Projektledare: Magnus Eneberg
Om projektet: Medarbetarens perspektiv på hinder och möjligheter för utveckling ock ökad samordning.

CoKitchen

Finansiering: Energimyndigheten
Samarbetspartners: KTH, Akademiska Hus, KTH Live-in Lab, KTH SEED, TIP, Savvy
Projekt ledare: Sara Ilstedt
Om projekten: Ett multidisciplinärt projekt som under tre år har undersökt delade boenden för studenter med experimentlägenheter, tjänsteprototyper, intervjuer, workshops, klimatanalyser och ekonomiska kalkyler.

Mistra SAMS

Finansiering: Mistra
Samarbetspartners:
Projektledare: Mia Hesselgren
Om projektet: Mistra SAMS studerar digitala tjänster för tillgänglighet och rörlighet, för att förstå deras potential att förändra samhället och bidra till hållbarhet.

Fler projekt