Till innehåll på sidan

Produktionslyftet

Ett omfattande nationellt program med syfte att höja svenska företags produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Produktionslyftet har utvecklats sedan 2007 och fortsätter förbättras. KTH Leancentrum ansvarar för region Stockholm inom programmet.

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierats av Teknikföretagen och IF Metall, där KTH ansvarar för region Stockholm (Stockholms län). Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svenska företag och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En avgörande förutsättning för framgång är företagets beredskap till omprövning och eget hårt arbete.

Företag coachade av KTH Leancentrum: Svenska Maskinkomponenter AB, X SHORE AB, Contiga AB m.fl.

Produktionslyftets logo

Läs mer på produktionslyftet.se  

Tillhör: Leancentrum
Senast ändrad: 2023-04-17