Till innehåll på sidan

ShiftLabs

Initiativet syftar till att stärka svensk tillverkningsindustri, som är ryggraden av svensk ekonomi. Projektet kraftsamlar resurser och kompetenser inom kapabla regionala teknikcenter för att öka och förbättra tjänster till tillverkningsindustrin, genom samverkan.

ShiftLabs är organiserat genom fyra regionala noder över hela Sverige; var och en består av ett ledande universitet inom produktionsforskning och ett teknologicentrum som kan tillhandahålla tjänster till industrin. Noderna stöds och förstärks av två storskaliga tjänsteleverantörer; EIT Manufacturing  and Research Institutes of Sweden  (RISE). På så sätt tillhandahåller konsortiet tjänster, lokalt, via ett nationellt och europeiskt nätverk av universitet, teknikcentra och tjänsteleverantörer. De regionala noderna är kontaktpunkter för små och medelstora företag, som fungerar som "one stop shop", där ett företag kan ta kontakt och få tillgång till de tjänster som tillhandahålls av hela nätverket.

Gemensamma utmaningar och möjligheter hos SME

  • Stark fordonsindustri och elektrifiering av drivlinor
  • Digitala värdekedjor
  • Öka nivån av automatisering och digitalisering av produktionsprocesser
  • Nya behov av kompetens relaterade till Industry 4.0-teknik
  • Ökat behov av "smarta system" och artificiell intelligens
  • Nya innovationer inom interaktion mellan människa och maskin
  • Ökat fokus på uppkoppling och industriellt internet of things

De fyra regionala noderna

Regionala noder för ShiftLabs

Stockholm 
KTH , KTH Leancentrum  och Södertälje Science Park

Mälardalen 
Mälardalen University  och Mälardalen Industrial Technology Center

Skövde 
Skövde university  och ASSAR innovation arena

Göteborg
Chalmers tekniska högskola  och Stena Industry Innovation Lab

Läs mer på shiftlabs.eu/

Edig som kunskapsplattform

Söker du nytänk och inspiration till interna kompetenshöjande aktiviteter inom t.ex. utveckling, drift och förändring av produktion? edig är en kunskapsplattform med syfte att höja digitaliseringskompetensen i svensk industri. En kunskapsplattform innebär att information samlas för att kunna möjliggöra effektivt lärande. Målgruppen för kunskapsplattformen är medarbetare i svenska industriföretag men även utbildningsaktörer kan ha stor nytta av edig.

EU logo

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

ShiftLabs logga
Tillhör: Leancentrum
Senast ändrad: 2023-05-05