Design och byggande i staden

KTH, inom ett samarbete med Stockholms Byggnadsförening, erbjuder ett paket unika uppdragsutbildningskurser för att möta framtidens stadsbyggnadsutmaningar.
På dessa sidor kan du läsa mer och intresseanmäla dig inför 2019. Slutlig kursanmälan görs av din arbetsgivare som också betalar kursavgiften.

Våren 2018 erbjuder vi en kurs:

 • Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning (kursstart 18 januari 2018)

Ett begränsat antal deltagare ger exklusivitet och medger intensivt lärande tillsammans med KTH:s forskare och kollegor inom samhällsbyggnadssektorn. Utöver tiden på campus ingår grupparbeten och egna litteraturstudier i kursupplägget. Kurserna är en del av magisterprogrammet Design och byggande i staden men kan också läsas enskilt.

Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning 7,5 hp - kursstart 18 januari 2018

Mer information:

Kursbeskrivning - AM201U Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning (pdf 1,3 MB)

Kurstillfällen:

 • Torsdag 18 januari (halvdag em)

 • Fredag 19 januari (heldag)

 • Fredag 26 januari

 • Fredag 2 februari

 • Fredag 9 februari

 • Fredag 16 februari

 • Torsdag 15 mars (halvdag em)

 • Fredag 16 mars (heldag)

I kursen, som utgår ifrån specifika samtida exempel för att nå generell kunskap om bostadsbyggandet i Sverige, ingår:

 • bostadsbyggande och dess processer från översiktsplanering till färdigställande
 • statlig och kommunal inverkan på bostadsbyggande
 • byggindustrins position och kapacitet inom bostadsbyggande
 • nuvarande och historiska bostadsbegrepp från olika yrkesgruppers perspektiv samt förvaltning
 • hållbarhet och livscykelanalyser.

Kursen inkluderar studiebesök, föreläsningar och uppgifter, både enskilt och i grupp.

Studenter kommer att möta framstående praktiker och teoretiker i både föreläsningar och samtal. Fördjupningar kommer att ske genom fallstudier i samtida och historiskt bostadsbyggande. Den tvärvetenskapliga och breda ansatsen ska ge studenterna bättre verktyg och färdigheter att bidra till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling.

Omfattning: 7 kursdagar samt projektuppgifter och enskild inläsning

Kursdagar:

 • Block 1 - Bostadsbyggandets planering och processer
 • Block 2 - Bostadsbyggandets produktion och förvaltning
 • Block 3 - Bostadsbyggandets historia och kvaliteter
 • Presentation av projektarbeten och utvärdering

Ansvarig lärare: Erik Stenberg, Arkitektur

Plats: KTH Campus Valhallavägen

Pris: 32.000 SEK (exkl moms), i priset ingår kurslitteratur, fika och lunch vid kurstillfällena.

Till sidans topp