Design och byggande i staden

KTH, inom ett samarbete med Stockholms Byggnadsförening, erbjuder ett paket unika uppdragsutbildningskurser för att möta framtidens stadsbyggnadsutmaningar.
På dessa sidor kan du läsa mer och intresseanmäla dig inför 2019. Slutlig kursanmälan görs av din arbetsgivare som också betalar kursavgiften.

ANMÄLAN / KONTAKT

Här kan du göra en preliminär intresseanmälan till kurserna i magisterutbildningen inför 2019:

Intresseanmälan

Frågor? Ta kontakt med Mats Wilhelmsson  för mer information.

Ett begränsat antal deltagare ger exklusivitet och medger intensivt lärande tillsammans med KTH:s forskare och kollegor inom samhällsbyggnadssektorn. Utöver tiden på campus ingår grupparbeten och egna litteraturstudier i kursupplägget.

Design och byggande i staden innehåller följande kurser (varav kurs 1-5 också kan läsas som enstaka kurser).

Läs mer om respektive kurs under Kursutbud .

  • Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning 7,5 hp
  • Komplexitet och konflikter i stadens byggande, 7,5 hp
  • Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering 7,5 hp
  • Resurseffektivt byggande, 7,5 hp
  • Stadens design och byggande, 7,5 hp (integrerande kurs)
  • Forskningsmetodik, 7,5 hp
  • Examensarbete, 15 hp
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-05-16