I Sverige har vi arkitekter och samhällsbyggare med högsta kompetens.

Stellan Lundström,
professor i fastighetsekonomi,
KTH

Nu bygger
vi staden
tillsammans

Vi är många som kan bidra med våra erfarenheter. KTH:s nya vidareutbildning rustar oss yrkesverksamma arkitekter och samhällsbyggare för det bästa sättet att lösa stadens utmaningar.
- att göra det tillsammans.

Design & byggande i staden

heter utbildningen som leds av både branschfolk och forskare i framkant och syftar till nätverkande över yrkesgränser. De sju kurserna är fristående och kan sammanlagt bli till en magisterexamen.

Ny kurs startar 18 januari 2018 - Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning 7,5 hp

Vill du veta mer eller anmäla dig?

Klicka här!

Men vi kommer inte få till de
innovationer som krävs om
vi inte samarbetar mer.

Anette Scheibe Lorentzi,
chef Stadsbyggnadskontoret,
Stockholms Stad

Till sidans topp