Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Finlands åtgärder mot arbetslivskriminalitet och grå ekonomi

Frukostseminarium

Tid: To 2024-03-21 kl 08.00 - 09.00

Plats: M108, Brinellvägen 23 och digitalt via Zoom

Språk: Svenska

Medverkande: Tord af Klintberg, KTH

Exportera till kalender

Finska staten och finska offentliga institutioner har tagit ett övergripande ansvar för att bekämpa arbetslivskriminalitet. I Finland utförs även forskning på detta och forskningen tillsammans med arbetsmarknadens parter samt civila organisationer som Brottsofferjouren har tagits i samhällets tjänst, exempelvis vid lagberedning.

Finland har genom sin skatteförvaltning under 14 år samkört register från åtta myndigheter online för att förmedla uppgifter om alla bolag på begäran av relevanta myndigheter. Finlands offentliga upphandlare använder sig av den kunskapen för att undvika oseriösa företag. Vid upphandling antas inte med automatik det lägsta budet, istället väljs det bud som har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet och det är bara 1-2 % av dessa upphandlingar som blir överklagade.

Tord af Klintberg har studerat detta på plats i Finland och på frukostmötet kommer han att berätta mer om vad han har funnit i sina intervjuer. Natalia Ollus, chef på forskningsinstitutet HEUNI vid Finlands justitieministerium är inbjuden att kommentera arbetet. 

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett hybridmöte.I stora konferensrummet, Byggvetenskap, Brinellvägen 23, entréplanet serveras en smörgås + kaffe eller te från klockan 07.30.

Välkommen!

Innehållsansvarig:Helena Tirri Stålbo
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2024-02-27