Till innehåll på sidan

Möt våra stipendiater

KTH Opportunities Fund gav stöd till projekt och initiativ som berikar studietiden, som ökar det globala utbytet och som utvecklar våra unga forskartalanger.

Under 2022/2023 kommer möjligheten att stödja via KTH Opportunities Fund fasas ut och istället kan du som alumn engagera dig på andra sätt, såsom via KTH Alumni Mentor Program, gästföreläsningar och exjobb. Här kan du läsa om några av de studenter och unga forskare som har fått bidrag från fonden. 

Tidigare mottagare

Emma Andersson

Funktionstester för kirurgiska robothänder

"Lovande resultat och ökad användning av robotik inom kirurgin ger anledning att förvänta sig att robotar kan öka kirurgens förmåga att genomföra ingrepp. Kollaborativa robotar kan programmeras till att utföra repetitiva kirurgiska moment som kräver hög precision och hastighet. Tack vare KTH Opportunities Fund kunde vi genomföra funktionstester, vilket genererade en stabil konceptvalidering och ökade effekten markant för min uppsats."

Linus Svenberg

Analys av gräs och jord kopplat till äggläggningsplatser för Malariamyggor

"Tack vare stödet från KTH Opportunities Fund har jag, tillsammans med Kandidat-och Examsarbetare, fått möjligheten att utveckla och utvärdera en extraktionsmetod för plantor, vars närvaro har visats influenser malaria vektorn Anopheles gambiae val av äggläggningsplats."

Instagram

Susanna Figueiredo De Rezende

Rising Stars - Doktorandretreat 2019
 

"KTH Opportunities Fund gav oss så mycket mer än bara finansiellt stöd. De trodde på oss, vårt projekt, innan någon annan gjorde det. Deras förtroende för oss gav oss modet att fullfölja och det var tack vare deras stöd som vi kunde säkra all finansiering vi behövde. Tack för att ni hjälpte oss föverkliga den här nätverksträffen för kvinnliga doktorander!"

Instagram

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2023-05-09