Till innehåll på sidan

KTH Opportunities Fund

Stöd KTH:s studenter och unga forskare

Det är extraordinära tider som vi lever i just nu och strävan mot en ljusare framtid är något vi alla delar. Utbildning, forskning och framsteg säkerställer att vi håller kursen, men ibland möter vi utmaningar som kräver att vi samarbetar och hittar nya lösningar. Våra studenter och unga forskare definierar den framtiden och vi tror på kraften i att ge tillbaka.

KTH Opportunities Fund grundades 2012 med ett erbjudande till alumner om en möjlighet att ge sitt stöd till studenter på KTH genom donationsfinansierade stipendier och vi ser det som både viktigt och relevant för såväl alumnrelationer som de studenter som får stöd genom fonden och vi vill ta tillfället i akt och visa på den påverkan ditt stöd kan ha, inspirera dig till att bli en del av kulturen att ge tillbaka och erbjuda möjligheten att vara en del av arbetet med att motivera studenter i deras strävan mot en bättre framtid.

Stöd studenter och unga forskare på KTH! Om du föredrar att engagera dig via Swish går det bra att skicka ditt stöd till 123 629 82 51 och märka det med "KTH OF 2020"

Att göra skillnad

Våra alumner nämner ofta hur KTH har påverkat deras liv och varför de väljer att behålla fortsatt kontakt. Deras engagemang och generositet, som är rikstäckande och internationellt, främjar vårt samhälle, inte bara genom bidrag till forskning och studier, utan också genom att inspirera morgondagens studenter.

Emma Andersson

Funktionstester för kirurgiska robothänder

"Lovande resultat och ökad användning av robotik inom kirurgin ger anledning att förvänta sig att robotar kan öka kirurgens förmåga att genomföra ingrepp. Kollaborativa robotar kan programmeras till att utföra repetitiva kirurgiska moment som kräver hög precision och hastighet. Tack vare KTH Opportunities Fund kunde vi genomföra funktionstester, vilket genererade en stabil konceptvalidering och ökade effekten markant för min uppsats."

Linus Svenberg

Analys av gräs och jord kopplat till äggläggningsplatser för Malariamyggor

"Tack vare stödet från KTH Opportunities Fund har jag, tillsammans med Kandidat-och Examsarbetare, fått möjligheten att utveckla och utvärdera en extraktionsmetod för plantor, vars närvaro har visats influenser malaria vektorn Anopheles gambiae val av äggläggningsplats."

Instagram

Susanna Figueiredo De Rezende

Rising Stars - Doktorandretreat 2019
 

"KTH Opportunities Fund gav oss så mycket mer än bara finansiellt stöd. De trodde på oss, vårt projekt, innan någon annan gjorde det. Deras förtroende för oss gav oss modet att fullfölja och det var tack vare deras stöd som vi kunde säkra all finansiering vi behövde. Tack för att ni hjälpte oss föverkliga den här nätverksträffen för kvinnliga doktorander!"

Instagram

Excite Week 2016

Excitera entreprenörevent

"Stödet vi fick från KTH Opportunities Fund möjliggjorde det för oss att genom en serie workshops och inspirerande samtal föra samman prospektiva entreprenörer på campus. Tack för att ni hjälpte oss förverkliga det!"

Engagemang för utbildning och framsteg

Att vara del av något så viktigt som utbildning skapar ofta ett värde i sig. KTH uppmuntrar en problemlösande inställning och stipendierna från KTH Opportunities Fund kan vara det som skiftar vågskålen till studentens fördel. Att engagera sig finansiellt genom fonden ger dig möjligheten att stödja studenter med spännande idéer och viljan att göra en skillnad men som saknar medlen att förverkliga sina ambitioner. Genom KTH Opportunities Fund blir du en del av lösningen och en del av att lyfta unga och begåvade studenter mot nya höjder.

Abraham Setiawan

Månadsgivare, TEILM 2014 alumn & KTH Alumni Advisory Board

"Jag såg att många av KTH studenter har jättebra idéer men hade svårt att finansiera det. När jag såg att jag kan bidra med så lite pengar bestämde jag mig för att bli månadsgivare. Jag är glad att jag kan hjälpa dem att göra sina drömmar till verkligheten"

Per Wejke

Donator & Teknisk Fysik 1960 alumn

"Jag anser att jag haft mycket stor nytta i arbetslivet av min KTH-utbildning och är tacksam för allt som KTH-utbildningen har gett mig. Därför känns det helt naturligt att stödja KTH Opportunities Fund. Jag har valt att ge mitt bidrag till forskartalanger eftersom framgångsrik forskning är viktig för den tekniska utvecklingen i samhället"

Sebastian Nordgrén

Donator, ITM 1990 alumn & tidigare medlem i KTH Alumni Advisory Board

"Jag fick ett tillfälle att ge tillbaka när vi startade KTHs internationellt alumninätverk för nio år sedan och KTH Opportunities Fund är en hörnsten i alumniprogrammet för att förbättra studenters och forskares möjligheter, erfarenheter och kontaktnät under deras tid på KTH. Värdet av mitt frivilliga arbete har sannolikt överstigit mina ekonomiska bidrag till dags dato, men båda är givande när man ser det fantastiska resultat som KTH Opportunities Fund möjliggjort.

Gunnar Bark

Donator & Teknisk Fysik 1960 alumn

"Jag hade under ALIV-tiden ett värdefullt samarbete med CTH, som under senare år flyttats över till KTH. Man vill gärna stödja sin tidigare högskola och betala tillbaka något. Känns fint att kunna bidra till att t ex studier i utlandet för lovande forskare underlättas. Min nuvarande sponsring av en post-doc på KTH för att utveckla effektiva bio-material till fordonsindustrin känns också rätt i tiden."

Hur du engagerar dig

KTH Opportunities Fund är ett enkelt sätt att ge ditt stöd och både små och stora belopp gör en verklig skillnad. Nedan hittar du all information du behöver för att registrera en donation och exempel på vad ditt stöd kan hjälpa till att förverkliga.
 

200 kr per månad

300 kr per månad

1000 kr

10 000 kr

30 000 kr

Deltagaravgift för en akademisk konferens

Resekostnader för ett europeiskt forskningsbesök

Lab- och forskningsomkostnader för en doktorand

Deltagaravgift för ett internationellt volontärt sommarprogram

Finansiering av ett team studenter i en forskningstävling

Om du föredrar att engagera dig via Swish går det bra att skicka ditt stöd till 123 629 82 51 och märka det med "KTH OF 2020"

 

Födelsedags- och minnesgåvor

Att fira födelsedag för en gammal vän från KTH eller hedra minnet av en närastående genom att stödja KTH Opportunities Fund, kan vara ett sätt att verkligen lyfta den unika koppling som alumner från KTH delar. Om detta är en form av stöd som är relevant för dig så tveka inte att höra av dig till oss , så hjälper vi dig gärna med allt det praktiska.

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2020-12-10