Till innehåll på sidan

KTH Baltic Tech Initiative

Med fokus på Östersjön

I snart 200 år har KTH bidragit till förändring genom tekniska lösningar på kritiska samhällsproblem.

Världshaven, och i vår närhet Östersjön, tampas med problem orsakade av bland annat överfiske, sjöfart och skadliga utsläpp. Som ett framstående tekniskt Östersjöuniversitet har KTH viktig kunskap att bidra med och det är dags att göra mer för Östersjöns välmående.

KTH sätter nu fokus på Östersjön genom satsningen KTH Baltic Tech Initiative. De lösningsorienterade projekten som ingår i satsningen knyter an till varandra på ett sätt som kan skapa relevanta synergier och har potential att inte bara förbättra Östersjöns hälsa utan även driva på utvecklingen i andra både lokala och globala initiativ.