Till innehåll på sidan

Sensorteknik för bättre kunskap om haven

Elektrokemiska sensorer.

Data krävs för att övervaka Östersjöns hälsa

För att kunna övervaka havens status och fatta rätt beslut om åtgärder behövs mer och bättre utvecklad data. Det är särskilt viktigt i ett känsligt ekosystem som Östersjön. Idag begränsas tillgången på grundläggande data om Östersjöns hälsa av kostsam och tidskrävande provtagning och laboratorieanalys.

In-situ mätning av vattenkvalitet

KTH utvecklar nu en ny typ av sensor som kan mäta halten av fosfor tillsammans med många andra kemiska parametrar ”in situ”, dvs. på plats. Genom en multi-elektrod sensor som byggs in i en nedsänkbar sond kan data om vattnet avläsas direkt utan behov av provtagning och laboratorieanalys. Mätningarna blir billigare och snabbare och sondprovtagning ger dessutom möjlighet till högupplösta vertikala dataprofiler.

KTH:s tidigare forskning kring elektrokemiska sensorer och poly-anilina filmer (PANI-elektroder) har visat på goda resultat för att mäta nitrat, karbonat, pH, klorid och alkalinitet i vattnet. Nu vill KTH utveckla tekniken för att också mäta fosfat som bidrar till övergödning i stora delar av Östersjön. 

Tekniken ger på sikt helt nya möjligheter till datainsamling, till exempel genom att placera små sensorer på fartyg, undervattenskonstruktioner och i vattenekosystem. Den framtida blå ekonomin måste utvecklas varsamt och hållbart. KTH:s teknik kan leda till ny datakunskap om haven – ett Internet of the Oceans.

Samarbete för att ta fram sondprototyp

Utvecklingen sker under ett år inom ramen för ett postdocprojekt vid Institutionen för kemiteknik. Målet är att ta fram och testa en sondprototyp med sensor för fosfatmätning. Samarbete sker med teamen kring e-övervakning , marin robotik  och den marina fältstationen .

Teamet består av docent Maria Cuartero  (projektledare), docent Gaston A. Crespo  (biträdande projektledare), doktor Andres Felipe Molina-Osorio och doktorand Chen Chen. En post-doc forskare ska rekryteras.

Innehållsansvarig:Development Office
Tillhör: KTH Baltic Tech Initiative
Senast ändrad: 2022-10-21