Till innehåll på sidan

Nästa generations fossilfria båttrafik

Test vessel for fossil-free boat traffic.

Omställning till miljövänlig eldrift

Ekosystem och klimat påverkas idag negativt av båtlivet i skärgårdar och hav, genom till exempel utsläpp av kolväten, buller och erosion. Att ställa om till miljövänlig eldrift är möjligt – men för att nå tillräcklig prestanda krävs helt andra sätt att bygga småbåtar. 

Bärplansdrivlina för optimal prestanda

KTH vill utveckla världens mest kompakta elektriska bärplansdrivlina för båtar. En lösning som kan överträffa prestandan i dagens fossildrivna system. 

KTH bedriver forskning som möjliggör fossilfri båttrafik tack vare ny bärplansteknik. En typisk planande fritidsbåt förbrukar idag ungefär 15 gånger mer energi än en personbil vilket gör omvandling till eldrift för båttrafik till en större utmaning än inom bilindustrin. Tack vare bärplansteknik kan planande båtar byggas med eldrift till en bra prestanda. Skrovet lyfts upp ur vattnet vilket ger drastiskt minskat motstånd och minskad energiförbrukning, unik komfort och manöverförmåga. En attraktiv bieffekt är att tekniken eliminerar buller och svall i skärgården. 

Nu utvecklas en självstabiliserande bärplansmodul med integrerad elektrisk framdrift. Målet är en skalbar standardiserad elektrisk drivlina för fritidsbåtar och mindre yrkesfartyg som till exempel sjöräddningsbåtar. KTH vill sätta en helt ny standard för båtbyggande i framtiden – smart, tyst och fossilfritt.

Testfarkost inom ett år från projektstart

Tekniken testas för närvarande på prototypstadium vid Djurö fältstation . I ett nästa steg vill KTH bygga en demonstrationsbåt som proof-of-concept för att intressera industriaktörer. Tack vare den modulära ansatsen kan en ny demo-enhet, det vill säga en testfarkost, vara konstruerad och färdigställd inom ett år från projektstart.

Projektet leds av Ivan Stenius , lektor vid Institutionen för teknisk mekanik och doktor Nicholas Honeth , forskare vid samma institution.

Innehållsansvarig:Development Office
Tillhör: KTH Baltic Tech Initiative
Senast ändrad: 2022-06-07