Till innehåll på sidan

Årets Alumn 2017 - Mathias Uhlén

Under diplomeringsceremonin i Stadshuset i Stockholm tisdagen den 30 maj 2017 tilldelades KTH-professorn Mathias Uhlén priset Årets Alumn.

Mathias Uhlén är professor i bioteknologi på KTH och Årets alumn 2017. Foto: Jens Lasthein

Mathias Uhlén är sedan 1988 professor i bioteknologi på KTH och har med sin forskargrupp lämnat in en rad patentansökningar och även bildat ett flertal bolag.

Hans forskning är fokuserad på proteinvetenskap, antikroppsteknik och precisionsmedicin och sträcker sig från grundforskning inom mänsklig- och mikrobiell biologi till mer tillämpad forskning, inklusive kliniska tillämpningar inom cancer, infektionssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar och neurobiologi.

2003 inledde han arbetet med att kartlägga människans proteiner i Human Protein Atlas - det största svenska forskningsprojektet någonsin.

Mathias Uhlén har under sin tid på KTH utmärkt sig som en företagsam forskare och belönades 2006 med KTH:s Stora Pris för sin förmåga att se hur forskningsresultat kan tillämpas.

Mathias Uhlén var direktör för Science for Life Lab, SciLifeLab, när centret startade i Stockholm 2010 och även efter sammanslagningen med SciLifeLab i Uppsala till ett nationellt center 2013. År 2015 lämnade han posten.

Motivering

Att skapa förutsättningar för en industriell tillämpning av forskning och att samverka med det omgivande samhället genomsyrar Mathias Uhléns arbete. Hans forskning har varit banbrytande och av största betydelse för kartläggningen av människans proteiner. Hans gedigna arbete har också utmynnat i en rad framgångsrika företag.

Mathias Uhlén insåg tidigt vikten av att skapa möjligheter för en fortsatt nära samverkan mellan KTH och våra alumner. Han lade, under sin tid som vicerektor, grunden till KTH:s alumnverksamhet som den ser ut i dag. För många generationer studenter har han, som föreläsare och handledare, inspirerat till nyfikenhet, vetgirighet och forskning.

Mathias Uhlén är en sann ambassadör för KTH och har genom sin excellenta forskning i hög grad bidragit till såväl samhällsutvecklingen i stort som KTH:s vision om en ljusare framtid’.

Under diplomeringsceremonin i Stadshuset i Stockholm tisdagen den 30 maj 2017 tilldelades Mathias Uhlén priset Årets Alumn.
Under diplomeringsceremonin i Stadshuset i Stockholm tisdagen den 30 maj 2017 tilldelades Mathias Uhlén priset Årets Alumn.
Under diplomeringsceremonin i Stadshuset i Stockholm tisdagen den 30 maj 2017 tilldelades Mathias Uhlén priset Årets Alumn.
KTH-professor Mathias Uhlén och rektor Sigbritt Karlsson under diplomeringsceremonin.

Läs mer om Mathias Uhlén:

www.kth.se/en/bio/research/proteomics/proteomics-researchers/mathias-uhlen-1.67763

Human Protein Atlas

Science for Life Lab

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2021-03-10
Årets alumn 2021 - Karim Engelmark Cassimjee
Årets alumn 2020 - Maja Reichard
Årets Alumn 2019 - Gustav Söderström
Årets Alumn 2018 - Paulina Modlitba
Årets Alumn 2017 - Mathias Uhlén
Årets Alumn 2016 - Veronica Augustsson, D-98
Årets Alumn 2015 - Peter Arvai
Årets Alumn 2014 - Regina Kevius, L-99
Årets Alumn 2013 - Magnus Egerstedt, F-92
Årets Alumn 2012 - Christer Fuglesang