Hoppa till innehåll

Fortsätt satsa på förnybart

I takt med att priserna på förnybar energi minskar kommer krav på att minska kostnaderna också för den icke-förnybara energin. Därför är det i dagsläget extra viktigt att samhället fortsätter att satsa på förnybar energi.

Priserna på förnybar energi och batterier har sjunkit kraftigt de senaste åren. Att det har gått så snabbt har överraskat många, även om själva minskningen i sig var väntad. Den kommer som ett resultat av att många har satsat på förnybar energi.

Det beror på stordriftsfördelar, att de producerande företagen lär sig hur man ska producera effektivare, att de som installerar och använder utrustningen lär sig hur man smartare ska installera och använda och så vidare. Allt detta innebär att kostnaderna för ny teknik ofta minskar med den samlade installerade kapaciteten. Kunskapen om hur man producerar och använder ny teknik kommer hela samhället till del och det är ett av skälen till varför samhället tjänar på att stödja ny teknik.

När nu priserna på förnybar energi har minskat och blir mer och mer konkurrenskraftiga i jämförelse med icke-förnybar energi, kan man ibland höra röster som säger att det nu ”ordnar sig”. Marknaden kommer att ta över och lösa det här automatiskt.

Jag tror inte att det är så enkelt och det är viktigt att samhället fortsätter att stödja förnybar energi. Ett skäl är att det fortfarande finns möjligheter att minska kostnader genom fortsatt lärande. För att nå dessa kostnadsminskningar så behövs fortsatta investeringar i förnybart.

Ett annat skäl är att när kostnaderna för förnybart minskar så kommer de som sitter med investeringar i icke-förnybart att börja agera för att undvika förluster. Under den senaste tiden har vi sett flera exempel på det:

  • I USA planerar man nu att ta bort miljöregleringar för kol och oljebrytning vilket leder till minskade kostnader.
  • Inom EU beslutade parlamentet i förra veckan att gå ifrån en tidigare uppgörelse och bromsa skärpningen av systemet för handel med utsläppsrätter. Detta för att man inte vill lägga kostnader på de industrier som använder fossila bränslen.
  • I Sverige sänktes skatten på kärnkraft förra året för att undvika förluster och eventuell nedläggning.

Jag tror att det politiska trycket för att underlätta för den icke-förnybara industrin kommer att öka. Det är därför viktigt att fortsätta satsningar på förnybar energi och förnybara material. De kommer att bli allt billigare och bättre!

Veckans tips: Följ Dome of Visions’ aktiviteter.