Placera ett barn på jorden

När president Kennedy 1961 lanserade det så kallade Apollo-programmet var målsättningen att placera en man på månen och på ett säkert sätt få hem honom igen. Någon klok person föreslog att vi som forskningsvision istället skulle kunna placera ett barn på jorden och att det barnet, oavsett var det landar, ska kunna se fram emot ett bra liv. Ett liv utan rädsla för svält och våld. Ett liv där barnet får utbildning, tillgång till hälsovård, kärlek och frihet att utveckla sina förmågor.

Det är en vacker vision och man kan fundera på vad som krävs för att det ska kunna uppfyllas. Vad är det för teknik som behöver utvecklas och hur behöver samhällen organiseras för att det ska uppnås inom de gränser naturen ger?

De globala hållbarhetsmålen beskriver mycket av denna vision, men också mycket av det som behövs för att den ska uppnås. Det behövs fungerande livsmedelsproduktion, tillgång till vatten, infrastruktur, hållbara produktionsmetoder, rättsliga institutioner, fungerande ekosystem osv.

I dagarna fyller KTH:s campus 100 år. Det är ett vackert campus som både bär med sig traditioner inbyggda i de gamla byggnaderna, men också nya hus, och miljöer, som pekar framåt.

Den föreläsningsserie som avslutas samma dag som denna blogg postas beskriver verksamhet på KTH idag. Den kommer att finnas kvar på nätet men också att sparas i en tidskapsel som kan öppnas om 100 år, när campus fyller 200 år. Vad kommer de att tänka då?

I Agenda 2030 som innehåller de globala hållbarhetsmålen och som är beslutad av världens alla regeringar, konstateras att ”Vi kan vara den första generation som lyck­as utrota fattigdom, precis som vi kan vara den sista som har en möjlighet att rädda planeten.” Om 100 år har de facit, vad kommer de att tänka? Tog vi vara på våra möjligheter?

Visionen om ett barn på jorden skulle kunna hjälpa samhället att prioritera olika satsningar. Vad behöver de barn som föds nu, och vad behöver göras för de barn som föds om hundra år, när vårt campus fyller 200?

Veckans tips: Kolla in alla fantastiska föreläsningar på Campus 100 år.