Ekonomisk tillväxt – mål eller medel?

Ekonomisk tillväxt mätt som BNP har en viktig roll i ekonomisk politik. Det är dock inte alltid självklart om det ska ses som ett mål eller ett medel.

Många skulle nog argumentera för att BNP inte ska ses som ett mått på välfärd. BNP mäter den totala ekonomiska aktiviteten inom ett land, men säger i sig ingenting om vad vi konsumerar eller investerar i. Om man spetsar till det, så spelar det ingen roll om pengarna används för skolor eller droger.

Om man ser ekonomisk tillväxt som ett medel, så blir intressesanta frågor att diskutera bland annat vad det är man vill använda detta medel till. Vilka de långsiktiga målen som samhället har och vill arbeta mot är frågor som nog behöver diskuteras mer. Det finns också behov av att diskutera om ekonomisk tillväxt är ett bra medel för att nå dessa mål.

Givet den centrala roll som ekonomisk tillväxt har i den ekonomiska politiken är det förvånande hur få långsiktiga prognoser och scenarier det finns. Ofta antar forskare och myndigheter helt enkelt en ekonomisk tillväxt på till exempel två procent långt in i framtiden. Ett av de få undantagen är scenarier som OECD tagit fram till år 2060. De scenarierna visar på sjunkande ekonomisk tillväxt på grund av de demografiska förändringar som förväntas ske. För andra parametrar bygger OECD:s scenarier på historiska data och antar att de gäller i framtiden också. Ingen hänsyn tas till den påverkan på den ekonomiska tillväxten som klimatförändringar och andra miljöeffekter får.

Mycket av våra finansiella system, inklusive försäkringar och pensioner, bygger på antaganden om konstant långsiktig ekonomisk tillväxt. Men det är ofta just antaganden. Det finns därför ett behov av att studera hur robusta dessa system är i förhållande till tänkbara tillväxtnivåer och om det finns behov av att planera för situationer där tillväxten blir lägre av ett eller annat skäl.

 

Veckans tips: KTH Sustainability Research Day den 16/11 med massor av intressanta forskare från KTH, näringsliv, offentlig sektor och föreningar. Anmäl dig här.