Dags att avveckla fossila bränslen

Förra året var det näst varmaste året som uppmätts. Det varmaste var 2016. På tredje plats kommer 2015.

Att det blir varmare är inte oväntat. Det är i linje med den etablerade vetenskapen. För enstaka år kan temperaturen så klart variera, men trenden är tydlig: Det blir varmare. Hur mycket varmare det blir beror på bland annat på vad vi gör idag. Och vi kan göra mycket.

Inom alla sektorer där det idag sker stora utsläpp finns det möjligheter att minska utsläppen. Inom energisektorn har kostnaderna för förnybar energi minskat drastiskt och fortsatta minskningar är att vänta. Inom transportsektorn finns det nu stora möjligheter till ett fossilfritt transportsystem genom elektrifiering, förnybara bränslen, kollektivtrafik och minskat resande. För byggnader kan man idag bygga och renovera hus med kraftigt minskad energianvändning och genom smarta val kan utsläppen från produktionen av byggnadsmaterial minska drastiskt. Inom industriproduktionen finns möjligheter till effektiviseringar, bränslebyten och nya processer. Utsläppen från livsmedelsproduktionen kan minska genom teknikutveckling och ändrade matvanor (som också skulle få positiva hälsoeffekter).

För att begränsa temperaturökningen måste fossila bränslen avvecklas. Sverige ska vara klimatneutralt år 2045. Alla detaljer om hur detta ska ske är ännu inte kända. Men det finns massor att göra här och nu. Mycket av det är inte särskilt dyrt. Många av åtgärderna leder till förbättrad hälsa och en massa kostnader från klimateffekter undviks, det finns stora vinster att hämta hem.

Nu är det hög tid att agera. Nu sätter vi axeln till och tar i. De beslut som tas nu ska vara i linje med ett fossilfritt Sverige. De transportsystem som planeras, de byggnader som ritas och renoveras, de fabriker som projekteras och de investeringar och inköpsbeslut som tas ska vara i linje med ett klimatneutralt Sverige om 27 år.

Det går.

Näringslivet behöver leverera teknik och lösningar i linje med de möjligheter som finns, politiken behöver rigga styrmedel så att det som är samhällsekonomiskt lönsamt och i linje med klimatmålen också blir företagsekonomiskt lönsamt och forskningen behöver jobba vidare på att förbättra det som redan finns och utveckla nya fossilfria system. Nu är det dags.

Veckans tips. The Hives: Come on!