Hoppa till innehåll

EU höjer ambitionen – men räcker det?

I slutet på förra året kom EU-kommissionen med ett meddelande om en långsiktig klimatstrategi för EU. I den höjer man tidigare målsättningar och förslår att EU ska vara klimatneutralt till år 2050.

Kommissionens meddelande kommer nu att diskuteras i EU-parlamentet och i ministerrådet. Målet är att man senast i början av 2020 ska kunna fastställa en långsiktig klimatstrategi som ett led i det globala klimatarbetet och uppföljningen av Parisavtalet.

I meddelandet finns många viktiga budskap. Kommissionen konstaterar att det behövs en omställning av hela den europeiska ekonomin och att insatser behöver sättas in tidigt. I dokumentet lyfter man fram flera viktiga områden såsom energieffektiviseringar, byten av bränslen för att komma bort från fossila bränslen, utnyttja en biobaserad och cirkulär ekonomi och att bygga ut teknik för kolsänkor. Av betydelse är att alla dessa områden behöver kombineras. En av strategierna räcker inte.

Själv ser jag ett behov av att i större utsträckning också diskutera efterfrågebegränsande åtgärder. Om fokus ligger på effektiviseringar och teknikutveckling riskerar man att öka konsumtionen så att vinsterna av effektiviseringarna äts upp. Man behöver därför arbeta parallellt med tekniska åtgärder och åtgärder som begränsar och ändrar efterfrågan.

I meddelandet lyfter man också fram betydelsen av att lägga avgifter på utsläpp av växthusgaser. Det bör i sådana fall kunna innebära att utsläpp som idag i stor utsträckning är undantagna för avgifter eller skatter, till exempel från matproduktion och internationella transporter, också beskattas vilket ökar möjligheterna till kostnadseffektiva åtgärder. Det borde också kunna leda till att man kan få betalt för negativa utsläpp vilket kanske krävs för att göra dem lönsamma.

En viktig fråga är om förslaget från EU-kommissionen räcker för att nå Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till två grader och sträva mot 1.5 grader. Det är tveksamt om utsläppsminskningarna sker tillräckligt snabbt för det och om strategin leder till negativa utsläpp efter 2050. Det är därför viktigt att fortsätta att diskutera dessa frågor, inte minst i samband med valet till Europaparlamentet som ju kommer att spela roll för vilka beslut som tas.

Veckans tips: Södertälje Science Week. Massor av intressanta samtal och aktiviteter. Kolla program här.