Hoppa till innehåll

Plats 7 i världen

KTH kommer på sjunde plats när THE (Times Higher Education) rankar världens universitet utifrån deras samhällspåverkan (”impact”). Det bör hela KTH ta åt sig äran av. Att vårt långsiktiga arbete ger sådan utdelning är väldigt glädjande.

Det är extra spännande att utgångspunkten för den här rankingen är de globala hållbarhetsmålen. Av de 17 globala målen är universiteten rankade med avseende på 11 av dem plus en total ranking. Rankingen i sig är spännande eftersom den kombinerar traditionella akademiska data för vetenskapliga publiceringar, med information om hur vi sköter vår egen verksamhet. När vi blir högt rankande så innebär det att vi presterar bra ur båda perspektiven.

För att kunna delta i rankingen fick universitet skicka in en hel del information och det krävde en extra arbetsinsats. Men att ha data tillgängliga och kunna delta i rankingen är också en slags kvalitetsstämpel. I den här omgången var det över 500 universitet i världen som deltog och man kan anta att det i stor utsträckning var de som hoppades kunna prestera bra som också deltog.

Förutom den övergripande sjundeplaceringen är KTH rankat bland de tio bästa inom tre andra områden. Det är kopplat till arbetsvillkor, innovationer och klimat. Det är roligt att det är tre så olika områden. För arbetsvillkor har vi fått bra placering bland annat för att doktorander ofta är anställda och för att en stor andel av våra anställda har fasta anställningar snarare än tillfälliga. För innovationer är det bland annat forskningsintäkter och antalet spin-off företag som premieras. För klimat är det bland annat det arbete vi gör att integrera klimat och andra hållbarhetsfrågor i undervisningen som uppmärksammas. Dessa exempel illustrerar hur man i THE:s frågor har lyckats fånga olika delar av ett universitets verksamhet inom forskning, utbildning, samverkan och administration.

Detta är första gången THE genomför denna ranking och frågorna kommer säkert att utvecklas på olika sätt. Bland annat har man flaggat för att rankingen på sikt ska omfatta alla de 17 globala hållbarhetsmålen och fler universitet kommer säkert att delta. Det innebär att vi kommer att behöva jobba vidare för att behålla våra placeringar och helst förbättra dem. Detta ligger också i linje med de prioriteringar som till exempel finns i Vision 2027, i vår utvecklingsplan, och våra hållbarhetsmål. Jag tror att det bland annat är långsiktigheten i vårt arbete som nu visar sig i dessa fina placeringar. Den långsiktigheten ska vi hålla fast vid. Läs mer om vår strategi för att arbeta med hållbarhetsfrågor i en krönika jag skrivit för THE:s webb. Den finns här.

Veckans tips: Gå på spännande evenemang på KTH Campus. Här är några exempel: Four changemakers for sustainable fashion , Co-creating Gender Equality from Classroom to Organization: Innovations in Nordic Welfare Societies, och För fler fabriker I Sverige – så kombinerar vi tillväxt med hållbarhet.