Hoppa till innehåll

Lyssna på vetenskapen !?

Jag var i Karlsruhe i Tyskland i förra veckan. Där som på många andra ställen i världen var det klimatdemonstrationer i fredags. På kvällen gick jag förbi den plats där demonstrationen varit och såg då att någon hade skrivit på gatan: ”Hört auf der Wissenschaft” (Lyssna på vetenskapen). Som representant för ett universitet är det ett rätt häftigt budskap att mötas av. När ungdomar demonstrerar och kräver en bättre värld, så är budskapet att man ska lyssna på vetenskapen. Det är ett förtroende och ett ansvar. Lever vi upp till det? Hur har vi hanterat det historiskt? Mitt svar är blandat.

Kunskap om klimatförändringar har funnits länge. När jag läste på dåvarande kemitekniklinjen på KTH på 1980-talet läste vi en en-poängskurs i Ekologi med miljövårdsteknik. Det var den samlade miljö och hållbarhetsutbildningen på den tiden. I de läroböcker vi då hade beskrivs växthuseffekten. Kunskapen var alltså så etablerad att den fanns i grundläggande läroböcker. Runt 1990 kom IPCC:s första rapport och den var tydlig i beskrivningen av kunskapsläget. Jag kommer också ihåg att man skrev att vi kan förvänta oss överraskningar. Det har också kommit sådana. Ett exempel är den snabbare avsmältningen av isen vid Arktis. Det är typiskt att de flesta överraskningar har inneburit att situationen är allvarligare än man trott. I takt med att kunskapen har ökat så har man också bättre insett allvaret. Vetenskapen har alltså levererat kunskap om klimatförändringar även om den ofta underskattat allvaret.

Kunskapen har alltså i stor utsträckning funnits. Men vi har inte förmått omvandla detta fullt ut till handling. Det samhälle vi idag har, har i stor utsträckning byggts utan hänsyn till klimathotet. Bilar, flygplan, byggnader, datorsystem och annan infrastruktur har byggts och samtidigt har utsläppen av växthusgaser ökat. Någonstans har universiteten alltså misslyckats med att lära ut hur vi kan bygga ett samhälle som håller sig inom naturens gränser. Delvis på grund av brist på kunskap om hur ett sådant samhälle ser ut. Men kanske också för att inte heller lärare och forskare på universitet har tagit till sig det kunnande som finns. KTH har därför som andra lärosäten i världen en resa att göra. Det är en omställning vi påbörjat. Nu läser studenter mer om hållbar utveckling än vi gjorde på 1980-talet. Men jag tror inte vi är klara och vi vet fortfarande inte riktigt hur vi ska bygga ett klimatneutralt samhälle. Det behövs mer kunskapsuppbyggnad och uthållighet.

Veckans tips: Klimatmanifestation på fredag den 27/9. I Stockholm är det samling på Medborgarplatsen kl 13.00. Många KTH-forskare samlas vid ”Research Desk” på Medborgarplatsen kl 12.45. Klimatstudenterna samlas vid KTH Entré kl 11.30 och både studenter och anställda är välkomna.