Skip to content

Start-up after a great summer break

Pär and his son put stone on a garage driveway.

In English further down.

Uppstart efter en härlig sommar

Kära kollegor,

Jag hoppas att ni har haft en skön semester allihop, då ni haft möjlighet att göra saker ni inte har chans att göra under er normala arbetsperiod. Jag anar att de flesta av er har stannat i Sverige och njutit av det varma vädret. Förmodligen har dagarna fyllts med vatten- och naturaktiviteter som bad, segling, fiske, vandring etc. men också kvalitetstid med familj och vänner. Oavsett vad du har gjort förmodar jag att du är full av energi för att komma tillbaka till jobbet igen – Välkommen tillbaka!

När du återvänder till KTH märker du att KTH:s campus är fyllda med nya studenter, de så kallade nollorna. Situationen i Sverige och på KTH gör att vi kan återgå till nästan normala förhållanden, men med vissa säkerhetsåtgärder. Därmed ser vi studenterna sjunga, dansa och umgås på våra campus. Här vill jag passa på att informera dig om att studentkåren THS har arbetat hårt för att säkerställa att alla aktiviteter utförs säkert, vilket beskrivs i THS-dokumentet Mottagningen 2021, covid-19.

På ITM-skolan har vi också startat upp våra aktiviteter, främst med fokus på planering och förberedelser för möten och evenemang som kommer att äga rum under augusti och september. Vi kommer att ha en situation med många möten på plats på KTH, men i stora rum för att möjliggöra ett säkert avstånd mellan deltagarna. Men vi kommer också att ha hybridmöten där vissa deltar på plats och andra på zoom. Vi håller dig uppdaterad om kommande aktiviteter med hjälp av våra duktiga kommunikatörer.

Picked berries in two bowls by a window.

Slutligen vill jag berätta om min sommar. Som vi alla vet har vädret varit väldigt varmt. Detta har gett oss goda förutsättningar för att odla frukt och grönsaker. Jag och min familj har skördat möngder av tomater, körsbär, röda vinbär och en handfull andra bär och grönsaker. Det är ett stort nöje att njuta av dessa ekologiska godsaker! Utöver det har jag och de andra familjemedlemmarna slutfört ett stort projekt i sommar: att lägga sten på vår uppfart. Min son, som är certifierad stensättare, ledde detta lagarbete!

/ Pär Jönsson, Skolchef för ITM-skolan

Start-up after a great summer break

Dear colleagues,

I hope that each of you has had a great vacation where you have had the opportunity to do those things you never had a chance to do during your normal working period. I believe that most of you have stayed in Sweden and enjoyed the pretty warm weather. Probably your daily agenda has been filled with water and nature activities such as swimming, sailing, fishing, hiking, etc. but also chances to spend quality time with family and friends. No matter what you have done, I think you are full of energy to get back to work again – Welcome back!

When you return to KTH, you notice that KTH campuses are filled with new students, the so-called zeros (nollor). The situation in Sweden and at KTH allows us to return to almost normal conditions, but with some safety precautions. Thus, we see them singing and dancing as well as walking on the streets of our campuses. Here, I should inform you that the student organization THS has worked hard to ensure that all activities are carried out safely, as is described in the THS document Reception 2021, covid-19.

At the ITM School, we have also started up our activities, mainly focusing on planning and preparations for meetings and events that will take place during August and September. We will have a situation where we will have many meetings IRL at KTH, but in large rooms to allow a safe distance between the participants. However, we will also have hybrid meetings where some participate on-site and others on zoom. We will update you on our coming activities with the help of our excellent communicators.

Picked berries in two bowls by a window.

Finally, I will let you know what I did this summer. As we all know, the weather has been very warm. This has resulted in good conditions to grow fruits and vegetables. Thus, my family has harvested many tomatos, cherries, red currants, and a handful of other berries and vegetables. It is a great pleasure to enjoy these ecologic treats! In addition to this, the other family members and I have completed a major project this summer: putting pavers in our driveway. My son, a certified paviour, led this teamwork!

/ Pär Jönsson, Head of the ITM School

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.