Skip to content

“It is difficult but important to talk about colleagues’ stories”

In English further down. ”Det är svårt men viktigt att prata om kollegors berättelser” Den 12-13/1 hade ITM-skolan sitt årliga ledarinternat. I stort sett samtliga ITM-chefer deltog. En stor del av tiden, en halv dag, ägnades åt JML-frågor och åt en stor undersökning om genusbaserad utsatthet. Åsa-Karin Engstrand, lektor på INDEK och en av medarbetarna … Continue reading ““It is difficult but important to talk about colleagues’ stories””

In times of conflict – remember our core values

In English further down. Så här i konflikttider – kom ihåg våra kärnvärden Kära kollegor, På KTH har vi kollegor från hela världen. Inte minst från Ryssland och Ukraina. Våra kärnvärden vilar på en grund av demokrati, människors lika värde, mänskliga rättigheter och frihet samt fri och öppen diskussion. Och det vi gör utgår på … Continue reading “In times of conflict – remember our core values”

Gender equality a quality issue

This is your new, well fairly new, JMLA blogging. What JMLA is? It’s the person responsible for Gender Equality – Diversity – Equal treatment issues at ITM. I took on this role after Sofia Ritzén since I feel very strongly for these issues, especially gender equality. The JML work at KTH is led by Anna … Continue reading “Gender equality a quality issue”