Skip to content

A changing organisation

The Faculty Board at ITM had its first meeting the other week. Christina’s management office will, among other things, prepare matters for them.  In English further down. En förändrad organisation Om två månader, den 1 april, är jag inte längre administrativ chef vid ITM-skolan, vilket innebär att jag inte längre kommer vara styra över ekonomi, … Continue reading “A changing organisation”

A decision is made

In English further down. Nu är beslutet fattat! Skolornas HR, Ekonomi samt Kommunikation kommer från den 1 april att tillhöra SAK-områdena och inte skolorna. Jag respekterar naturligtvis beslutet och kan förstå att det kanske är nödvändigt att genomföra denna förändring. Men, nog känns det lite snopet. Jag kommer så väl ihåg när skolorna bildades. Varje … Continue reading “A decision is made”

What will be our role when the faculty takes the helm?

In English further down. Vad blir vår roll när kollegiet tar över rodret? Jag är nyss hemkommen från internat tillsammans med mina motsvarigheter på de andra skolorna samt Fredrik Oldsjö och Åsa Gustafson från ledningskansliet. På agendan stod verksamhetsstödets roll när KTH inför skolnämnder. KTH har kommit att bli ett lärosäte med utpräglad linjestyrning, vilket … Continue reading “What will be our role when the faculty takes the helm?”

“Nu är det dags att kavla upp ärmarna”

Så är den äntligen klubbad – den handlingsplan som rör verksamhetsstödets olika sakområden. Handlingsplanen har stötts och blötts under många långa timmar i över ett års tid, den 5 april fattade Kerstin beslut att fastställa den. Den ligger nu ute på ITM:s interna webb ”KTH:s nya verksamhetsstöd”. Här lägger vi kontinuerligt ut information allt eftersom … Continue reading ““Nu är det dags att kavla upp ärmarna””

En medarbetarundersökning kan inte ersätta de svåra samtalen

 I veckan som gick närvarande jag vid två begravningar. Det fick mig att stanna upp och fundera. På här och nu, på hur dyrbar tiden är. Bland annat funderade jag på hur jag fungerar på egen hand och tillsammans med andra på jobbet? Har jag det bra? Trivs jag? Får jag gjort det jag vill? … Continue reading “En medarbetarundersökning kan inte ersätta de svåra samtalen”