“It is difficult to be a lifeguard at a distance”

In English further down. “Det är svårt att vara badvakt på distans” I skrivande stund kommer beskedet från rektor om förutsättningar för höstterminen 2020. KTH öppnar för campusförlagd utbildning höstterminen 2020 och ger succesivt tillträde för studenter i KTH:s lokaler fr o m lördagen den 1 augusti 2020. Undervisning får bedrivas på alla KTH-campus i … Continue reading ““It is difficult to be a lifeguard at a distance””

ITM ahead when Sigbritt introduces new guidelines /Försprång för ITM

(Blog in Swedish below) Sustainability Manager Kristina Von Oelreich’s mail shows up in my mailbox (appropriately enough) during the Global Climate Week. President Sigbritt wants to reduce carbon dioxide emissions from KTH’s travels. Considerably. Most of KTH’s activities aim to bring forward students, technology, services and products that lead to a more sustainable society, or … Continue reading “ITM ahead when Sigbritt introduces new guidelines /Försprång för ITM”

Nominate a candidate for our Head of school

Nominera hen till skolchef Vem vill du se som skolchef för ITM från och med nästa år? Har du tänkt tycka till är det brådis – den 16 oktober ska alla förslag vara inne. För du vet väl att vi som är anställda på ITM kan nominerar en eller flera personer – eller oss själva – … Continue reading “Nominate a candidate for our Head of school”

It should be easy to do the right thing!   

In autumn 2018, the School was reviewed with regard to regulatory compliance. It was revealed that the School requires a lot of improvement, and we were asked to submit an action plan to the President of KTH and University Board, which in turn adopts the School’s action plan. The School of Industrial Engineering and Management’s … Continue reading “It should be easy to do the right thing!   “