Skip to content

30 new professors and a revision of the educational offer

In English further down. 30 nya professorer och en översyn av utbildningsutbudet  De senaste två veckorna har varit händelserika på KTH. Den 10 april antog rektor nya riktlinjer för granskning och revidering av KTH:s utbildningar och kurser. KTH:s utbildningsportfölj ska vara av högsta kvalitet och internationellt konkurrenskraftig. Utbildningen bör därför bygga på följande sex principer: … Continue reading “30 new professors and a revision of the educational offer”

A busy start as your new GA

In English further down. En hektisk start som er nya GA Jag började min nya tjänst som Grundutbildningsansvarig (GA) för ITM-skolan i januari. Det är ett stort uppdrag att arbeta med skolans cirka 25 program: sju civilingenjörsutbildningar, tre högskoleingenjörsutbildningar och upp till femton masterprogram/spår. Samtidigt ska GA-rollen svara upp mot de komplexa undervisningsbehoven hos ITM’s … Continue reading “A busy start as your new GA”