Skip to content

“It is difficult but important to talk about colleagues’ stories”

In English further down. ”Det är svårt men viktigt att prata om kollegors berättelser” Den 12-13/1 hade ITM-skolan sitt årliga ledarinternat. I stort sett samtliga ITM-chefer deltog. En stor del av tiden, en halv dag, ägnades åt JML-frågor och åt en stor undersökning om genusbaserad utsatthet. Åsa-Karin Engstrand, lektor på INDEK och en av medarbetarna … Continue reading ““It is difficult but important to talk about colleagues’ stories””

Faculty recruiting – yes, it takes time

In English further down. Fakultetsrekrytering – japp, det tar tid Så här två månader in i min nya roll börjar jag får grepp om huvudaspekterna av den viktiga uppgiften att förnya fakulteten. Så här ser rutinerna ut: En gång i veckan träffar jag vårt administrativa team för att diskutera de olika rekryteringarna och docentansökningarna. Varannan … Continue reading “Faculty recruiting – yes, it takes time”

Is the idea feasible? Ask the workshop!

In English further down. Håller idén? Fråga verkstan! Verkstan på Maskinteknik är innovationens hjärta och stöttar både forskning och utbildning. Här har det under åren jobbat personer som tjänar som en brygga mellan teori och praktik. Under min egen studietid så hade jag en väldig respekt för de som då ansvarade för MMKs verkstad. Dessa personer skapade en … Continue reading “Is the idea feasible? Ask the workshop!”

KPIs for higher societal impact

In English further down. Nyckeltal för samhällsnytta Vi närmar oss slutet av året och det är dags att ägna sig åt lite självreflektion. Vad uppnådde vi under 2020? Vad lärde vi oss av de nya utmaningarna? Vilken samhällsnytta eller fotavtryck levererade vi? Vad ska vi förbättra till nästa år? Hatef Madani, Impactansvarig för ITM, sätter … Continue reading “KPIs for higher societal impact”

Initiatives to be proud of

In English further down Initiativ att vara stolt över Nu drar hösten igång med en mängd osäkerheter om hur vi får transportera oss och ses fysiskt. Men lika säkert som amen i kyrkan är att ITM-skolans hållbarhetsarbete rullar på som vanligt. Vi, Anna Berglund, ITM:s hållbarhetsstrateg från GVS, och Charlotte Flodin, ITM:s miljöombud, har fått … Continue reading “Initiatives to be proud of”