Skip to content

We need a frame for our new slogan

In English further down. Vi behöver en form för vår nya slogan Verksamhetsnära. Inom verksamhetsstödet är det ordet som används mest och dagligen, ja det har nästan blivit som en slogan. Så vad är nu verksamhetsnära? Under ett par års tid har man arbetat med ramarna för verksamhetsstödet. Självfallet måste dessa finnas för att vi … Continue reading “We need a frame for our new slogan”