Skip to content

We are investing – in HR and communications

In English further down. (Photo: Anneli Nygårds) Vi satsar – inom HR och Kommunikation HR-området utökas vid ITM-skolan Att vara chef, ledare och arbetsgivare kan vara komplext och svårt oavsett organisation och verksamheter. Akademisk verksamhet torde vara bland de mer svårbemästrade av en rad anledningar. ITM-skolan utökar kompetensen inom HR-området, genom att bland annat utlysa … Continue reading “We are investing – in HR and communications”

Speeding up at campus

In English further down. Högre fart på campus Nu har terminen dragit igång på allvar. Skillnaden mot vårterminen är att vi alla förväntas vara på campus två dagar i veckan. Det innebär att vi måste säkra upp vår arbetsmiljö, alla kan inte vara på plats samtidigt. Inom stödverksamheten har vi därför schemalagt stora delar av … Continue reading “Speeding up at campus”

“It is difficult to be a lifeguard at a distance”

In English further down. “Det är svårt att vara badvakt på distans” I skrivande stund kommer beskedet från rektor om förutsättningar för höstterminen 2020. KTH öppnar för campusförlagd utbildning höstterminen 2020 och ger succesivt tillträde för studenter i KTH:s lokaler fr o m lördagen den 1 augusti 2020. Undervisning får bedrivas på alla KTH-campus i … Continue reading ““It is difficult to be a lifeguard at a distance””

ITM ahead when Sigbritt introduces new guidelines /Försprång för ITM

(Blog in Swedish below) Sustainability Manager Kristina Von Oelreich’s mail shows up in my mailbox (appropriately enough) during the Global Climate Week. President Sigbritt wants to reduce carbon dioxide emissions from KTH’s travels. Considerably. Most of KTH’s activities aim to bring forward students, technology, services and products that lead to a more sustainable society, or … Continue reading “ITM ahead when Sigbritt introduces new guidelines /Försprång för ITM”