Skip to content

Fill the programmes and read the Vancouver Protocol

In English further down. Fyll programmen och läs på Vancouverprotokollet Nyligen samlades ITM-skolans ledare för ett tvådagars internat. I fokus stod skolans ekonomi, grundutbildning och jämställdhet, mångfald och lika villkor. Vi står just nu inför betydande utmaningar för att nå en ekonomi i balans, i synnerhet gäller det vår utbildning. Medan skolans finansiering av forskning … Continue reading “Fill the programmes and read the Vancouver Protocol”

Intense semester start with changes on the way

In English further down. Intensiv terminsstart med förändringar på gång Nu har period 1 precis påbörjats och våra dagar är fyllda av både undervisnings- och forskningsaktiviteter, samtidigt som vi får försöka hinna njuta av sensommaren. Det pågår en hel del förändringar relaterat till undervisning på KTH, mycket av det skriver Rektor Anders Söderholm om i … Continue reading “Intense semester start with changes on the way”

From fika talk to City Hall pomp

In English further down. Från fikasnack till stadshuspompa Nu är äntligen försommarvärmen här och jag njuter stort av hur vackert det är i naturen just nu. Samtidigt är det för mig en väldigt intensiv period just nu, där utbildningsrelaterade frågor diskuteras i många olika sammanhang. Bland annat håller ITM:s studierektorer och KTH:s grundutbildningsutskott på att … Continue reading “From fika talk to City Hall pomp”

New kinds of students can save the finances

Medskaparkampanjen för Framtidens utbildning som står i KTH Entré. In English further down Nya typer av studenter kan rädda ekonomin Våren närmar sig äntligen och med dem konferenssäsongen. Själv planerar jag att åka på årets CDIO konferens 26-29 juni som arrangeras av NTNU vars tema är Engineering education for a smart, safe and sustainable future. … Continue reading “New kinds of students can save the finances”

Time for Future Education

In English further down. Dags för framtidens utbildning Nytt år nya utmaningar. Mycket händer på KTH och en av de viktigaste förändringarna är att vår nya rektor har tillträtt. Han är aktiv både på Facebook och med en blogg på KTH:s hemsida, och jag ser fram emot att få läsa hans tankar kring KTH:s utbildning … Continue reading “Time for Future Education”