Skip to main content

Kristina Andersson

Profile picture of Kristina Andersson

Associate Professor

Details

Address
BRINELLVÄGEN 68

About me

Jag är docent och  lektor i teknikens och naturvetenskapernas didaktik. Mina forskningsintressen handlar om genusperspektiv på naturvetenskaplig och teknisk utbildning från förskola till högre utbildning.

Jag är biträdande projektledare för projektet "I jakt på materiens betydelse - genus, emotioner och utrustning i laborativa undervisningssituationer", 2022-2024, finansierat av Vetenskapsrådet (Dnr. 2021-05001). https://gender.uu.se/forskning/projekt/i-jakt-pa-materiens-betydelse-/. 

Jag har tidigare deltagit i två VR-finansierade forskningsprojekt: Lärarutbildare under lupp - en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen (2015-2018) för vilket jag var projektledare, samt Att utmana blivande No-lärare: Ämnesinnehåll och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap (2011-2014).

Från 2020 är jag ansvarig för genus och jämställhetsfrågor i AM4life. AM4life är ett Vinnovafinansierat kompetenscentrum vid Uppsala universitet som syftar till att utveckla, tillhandahålla och stödja en framtida tillgång på kompetens och teknologi inom Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna www.uu.se/am4life .


Courses

Curriculum Theory and Subject Didactics (LT2034), examiner | Course web

Degree Project in Subject-Based Teaching and Learning, Second Cycle (LT201X), teacher | Course web

Degree Project in Technology and Learning, Second Cycle (LT200X), examiner | Course web

Educational Leadership (LT1037), examiner, course responsible, teacher | Course web

Educational leadership (UCK300), teacher | Course web

Gender Perspectives in Technology and Science - Education for secondary school grade 7-9 (LT1019), examiner, teacher | Course web

Learning as Professional Assignments (DIK200), teacher | Course web

Programme Integrating Course in Engineering and Education, year 1 (LT1041), teacher | Course web

Programme Integrating Course in Engineering and Education, year 2 (LT1042), teacher | Course web

Programme Integrating Course in Engineering and Education, year 3 (LT1043), teacher | Course web

School Placement 1 (LT1013), teacher | Course web

School Placement 2 (LT2013), teacher, assistant | Course web

School Placement III with Subject Didactics (UMK704), assistant, teacher | Course web

School placement 1 (LT1045), teacher | Course web

School placement 2 (LT2043), teacher | Course web

The Innovative Human Being - Technology for teachers, grade F-6 (LT1008), examiner, teacher | Course web

Profile picture of Kristina Andersson

Publications

Publication list