Hoppa till huvudinnehållet

Kristina Andersson

Profilbild av Kristina Andersson

Universitetslektor

Detaljer

Arbetar vid

LÄRANDE I STEM

Adress
BRINELLVÄGEN 68

Om mig

Jag är docent och  lektor i teknikens och naturvetenskapernas didaktik. Mina forskningsintressen handlar om genusperspektiv på naturvetenskaplig och teknisk utbildning från förskola till högre utbildning.

Jag är biträdande projektledare för projektet "I jakt på materiens betydelse - genus, emotioner och utrustning i laborativa undervisningssituationer", 2022-2024, finansierat av Vetenskapsrådet (Dnr. 2021-05001). https://gender.uu.se/forskning/projekt/i-jakt-pa-materiens-betydelse-/. 

Jag har tidigare deltagit i två VR-finansierade forskningsprojekt: Lärarutbildare under lupp - en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen (2015-2018) för vilket jag var projektledare, samt Att utmana blivande No-lärare: Ämnesinnehåll och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap (2011-2014).

Från 2020 är jag ansvarig för genus och jämställhetsfrågor i AM4life. AM4life är ett Vinnovafinansierat kompetenscentrum vid Uppsala universitet som syftar till att utveckla, tillhandahålla och stödja en framtida tillgång på kompetens och teknologi inom Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna www.uu.se/am4life .


Kurser

Den uppfinningsrika människan - Teknik i åk F-6 (LT1008), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete i ämnesdidaktik, avancerad nivå (LT201X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (LT200X), examinator | Kurswebb

Genus i teknik och naturvetenskap - åk 7-9 (LT1019), examinator, lärare | Kurswebb

Lärande som professionellt uppdrag (DIK200), lärare | Kurswebb

Läraren, ledaren och skolan (UCK300), lärare | Kurswebb

Läraren, ledaren och skolan (LT1037), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Läroplansteori och ämnesdidaktik (LT2034), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 1 (LT1041), lärare | Kurswebb

Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 2 (LT1042), lärare | Kurswebb

Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 3 (LT1043), lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (LT1013), lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (LT1045), lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 2 (LT2013), lärare, assistent | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 2 (LT2043), lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik (UMK704), lärare, assistent | Kurswebb

Profilbild av Kristina Andersson

Publikationer

Publikationslista