Weather Jukebox!

Så vad går min vardag ut på nuförtiden? Jo, parallellt med att vi finslipar vårt resultat från vår kexstudie så har vi även påbörjat slutprojektet i kursen Interaktionsprogrammering och dynamiska webben. Projektet är ganska fritt men ska uppfylla ett antal krav kring interaktion och hur man lägger upp projekts datastruktur.

Eftersom kursen är på engelska så skrev vi också ett beskrivning av projektet på engelska som lyder:

This project will retrieve the users location (via geolocation or user input) and play music based on the current weather. The registered user will also be able favorite suggested music and store this in their “favorites list”. The favorites list will store track info, time, location and weather. It will also be possible to view a history of old Weather Jukebox suggestions. The user is also able to maintain their favorites list by deleting, editing or reordering items. If the user is not content with the suggestion he/she is able to re-roll the song fetching and get another suggestion. Also if the user doesn’t want to get the same song suggestion again, he/she is able to press “Don’t suggest this song again” and it will be added to a black list that is stored locally.

Another interactive component is for the user to manually input a weather description (e.g 7 degrees with clouds) and get a song suggestion. This would allow the user to be more in control of the application.

Vi gjorde också några snabba konceptbilder till projektet!