KTH och jämställdhet

Medieteknik har sedan flera år tillbaka haft en fördelning på runt 50% mellan kvinnor och män men detsamma kan tyvärr inte sägas om varje ingenjörsutbildning runt om i landet. Ingenjörsyrket har länge varit präglat av män men trendlinjen visar att antalet kvinnor som söker sig till ingenjörsutbildningar växer (35% utexaminerade ingenjörer från KTH är kvinnor, kontra 29% tio år sedan). Dock så går utvecklingen alldeles för långsamt. Det är uppenbart att det finns ett skrikande behov av ännu fler initiativ som lockar kvinnor och icke-binära till STEM för att bl.a. stärka kvinnors roll i arbetslivet. Dessutom så har en yrkesgrupp med mer mångfald gång på gång visat sig vara mer effektiv och bättre på att komma på lösningar än en heterogen grupp. Alla gynnas av en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Samtidigt så måste det också finnas initiativ som tar vara på och säkerställer att kvinnors inflytande på ingenjörslinjer, och ute i arbetslivet, också växer.

Malvina är ett exempel på ett sådant initiativ. I korthet är Malvina ett nätverk på KTH för kvinnor och icke-binära med runt 2000 medlemmar som genom två event i månaden vill stärka bandet mellan studenter och näringslivet. Men viktigare än det är ändå att Malvina ger sina medlemmar en röst att visa att de finns och är en betydande del av den moderna ingenjörskåren. Min flickvän är en av två ordförande för Malvina i år och tack vare det har jag kunnat se på nära håll hur viktigt initiativet är. Tekla är ett annat initiativ som anordnas av KTH och Robyn vars huvudsyfte är att inspirera unga tjejer till att söka sig till teknikens värld. Båda initiativen gör mig stolt att plugga på KTH.

// Oscar