Hoppa till innehåll

Från plan till praktik

När jag blev vicerektor för jämställdhet och värdegrund 2017 hade jag förmånen att med ett regeringsuppdrag i ryggen skriva en plan för hur arbetet med jämställdhet, mångfald och lika villkor skulle se ut de närmaste åren.

Denna första plan var omfattande i meningen att den både innehöll bakgrundsbeskrivning och framåtriktade mål med planerade aktiviteter.

Bakgrunden kopplades till dels empiriska studier från KTH där ojämställdhet beskrevs på olika sätt  dels till rådande lagstiftning och jämställdhetspolitiska mål. De efterföljande planerna är mer kortfattade och bygger vidare på tidigare problembeskrivning och sammanhang. Målen för arbetet är dock desamma, även om aktiviteterna förändras utifrån de resultat vi uppnått. Ett av målen är samlad organisering, vilket varit och är en nyckel till att få saker att hända. Vår organisering av arbetet för jämställdhet och mångfald har utvecklats under de år som gått.

Vi har förutom en vicerektor ett Equality Office och flera strategiska grupper där vi kan diskutera hur planer kan bli till praktik, det vill säga förändring mot ökad jämställdhet och mångfald. Det finns dessutom ett antal grupper i verksamheten bestående av studenter och anställda som deltar i det konkreta arbetet för jämställdhet, mångfald och lika villkor. KTH Equality Office samarbetar därutöver med många fler bland studenter, anställda och fackliga organisationer.

Organiseringen är avgörande för att göra verklighet av planerna. Utan alla dessa engagerade och alltmer kunniga KTH:are är det omöjligt att få så mycket bra saker att hända.

Organiseringen i sig räcker dock inte, det krävs också en kontinuerlig dialog om förändringsarbetet där många deltar samt ett strukturerat erfarenhetsutbyte av både vad grupperna är stolta över att ha åstadkommit och vad som har varit svårt att få till i praktiken. KTH Equality Office uppdaterar de som är engagerade i förändringsarbetet om pågående aktiviteter och ger stöd och råd för fortsatt engagemang.