Analysis of the interactions between battery and power electronics in an electric vehicle drivetrain

Tid: Fr 2018-06-15 kl 10.00

Plats: E2, Lindstedtsvägen 3, KTH

Ämnesområde: Kemiteknik

Respondent: Alexander Bessman , Kemiteknik

Opponent: Professor Torbjörn Thiringer, Chalmers

Handledare: Professor Göran Lindbergh

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2018-05-25