Surface integrity and corrosion behavior of stainless steels after grinding operations

Tid: Fr 2018-11-23 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, KTH

Ämnesområde: Kemi

Respondent: Nian Zhou , Yt- och korrosionsvetenskap

Opponent: Professor Stuart Lyon, University of Manchester

Handledare: Adj. professor Rachel Pettersson

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2018-10-25