Wood Nanotechnologies for Transparency, Fire Redundancy and Liquid Separation

Tid: On 2018-03-07 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26

Ämnesområde: Fiber- och Polymervetenskap

Respondent: Qiliang Fu , FPT

Opponent: Prof. Hiroyuki Yano, Kyoto University, Japan

Handledare: Prof. Lars Berglund

2018-03-07T10:00 2018-03-07T10:00 Wood Nanotechnologies for Transparency, Fire Redundancy and Liquid Separation (Fiber- och Polymervetenskap ) Wood Nanotechnologies for Transparency, Fire Redundancy and Liquid Separation (Fiber- och Polymervetenskap )
Till sidans topp