Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Centrum för Hållbar Luftfart

I takt med att bostadsområden alltmer närmar sig landets flygplatser finns det behov av att utveckla luftfarten för att minska buller och utsläpp. Trafikverket och KTH beslöt därför 2015 att skapa ett Centrum för Hållbar Luftfart.

Syftet med etableringen var att skapa svensk ledande forskning kring styrning och drift av luftfart med hänsyn till miljön, särskilt buller. Förhoppningen är att centret kommer att kunna generera samhällsnytta både i ett kort och långt perspektiv, och både i ett lokalt och internationellt perspektiv. Trafikverkets ambition är att forskning för totalt 50 Mkr skall utlysas via centret under en 10-årsperiod. 

Nyheter

  • 2022/12/06: CSA Workshop. 
  • 2022/03/18: Ny utlysning publicerad. 
  • 2022: CSA blir medlem av Environmentally Compatible Air Transport System ( ECATS ) International Association. 
  • 2021: Nytt avtal med Trafikverket (TRV) för 4-årsperiod (2021-2024) .