Skip to main content

Rymdsondflygning från Kiruna?

Outer space
Published Jan 21, 2009

Sex studenter från Rymd- och Plasmafysik kan få flyga sondraket från Kiruna 2010. De har nämligen gått vidare till sista urvalsrundan i ESA:s årliga REXUS-program.

Ett förslag från sex studenter på avdelningen från Rymd- och Plasmafysik har kommit till sista urvalsrundan i ESA:s REXUS-program, ett sondraketprogram som erbjuder möjligheten för raketburna studentprojekt att flyga på en sondraket från Kiruna. De mest lämpade förslagen kommer att väljas ut efter en workshop på ESA:s tekniska centrum i Holland, ESTEC, 3-5 februari, och uppskjutningen är planerad till Mars 2010. Det KTH-baserad förslaget, LAPLander, omfattar utveckling och demonstration av miniatyriserad mätplattform, utrustad för att kunna frigöras från moderraketen, utföra självständiga mätningar under fallet och för att sedan kunna återfinnas och i bästa fall återanvändas. Tanken är att den på nedfarten skall fälla ut luftkuddar dels bromsa fallet och dels för att skydda vid nedslaget.

Projektet har även blivit uttaget i första urvalsprocessen i "KTH på insidan", vars målsättning är att synliggöra KTH genom tre utvalda studentprojekt, och därigenom förhoppningsvis kunna locka fler sökande till KTH:s utbildningar. Ett tiotal projekt har valts ut i ett första skede. Nu är det upp till allmänheten att rösta fram de tre projekt som de är intresserade av att följa på nära håll under tre månader. Satsningen kommer bland annat annonseras i dagspress och på webben. "KTH på insidan" avslutas med en utställning av de tre utvalda projekten i slutet av maj.

Studenter i projektet:
Joakim Sandström och
Malin Gustafsson (3:e året, Elektroprogrammet)
Oliver Neuner (Elektrofysik)
Christian Westlund (Flyg)
Matias Wartelski (Flyg, dubbeldiplomastudent)
Li Xin (Aerospace)

Torbjörn Sundberg, Rymd- och Plasmafysik, leder projektet.

REXUS är ett samarbetsprogram mellan European Space Agency (ESA), Swedish Space Corporation (SSC) och Deutches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt (DLR).

Läs mer på KTH på insidan:

Till KTH på insidan