Till innehåll på sidan

Exjobbsmässa 2021

För att ge våra program praktisk förankring arbetar skolan aktivt med att hitta ytor där våra studenter får möjlighet att träffa och samarbeta med industri och offentlig sektor, bland annat genom exjobb och praktik.

Exjobb

KTH:s studenter gör ett examensarbete i slutet av sin utbildning där de får en möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Examensarbetet pågår under tio till 20 veckor (15/30 hp) och handleds av KTH i samarbete med företag. Det kan påbörjas under både vår- och hösttermin. Det slutgiltiga godkännandet ligger hos en examinator på KTH.

I KTH:s exjobbsportal matchas företag eller forskargrupper med studenter i ett uppdrag med forsknings eller undersökande fokus. Har ditt företag ett problem som ni vill ha en students hjälp att lösa? Annonsera exjobb i KTH:s exjobbsportal  för att nå våra studenter.

Exjobbsmässa 2021

En gång per termin anordnar Skolan för elektroteknik och datavetenskap en exjobbsmässa där företag och forskargrupper får presentera deras exjobbsmöjligheter inom ICT-området. Träffa våra skarpa studenter som tillsammans med er ser gamla problem med nya ögon.

Välkommen till Exjobbsmässan 2021, 13 oktober 10:30-15:00 (Electrum, Kistagången 16). 

Exjobbsmässan Digital 2020

Under 2020 hölls exjobbsmässan digitalt. Här hittar du inspelningar från företagspresentationssessionerna den 14 oktober och webbseminariet den 15 oktober. 

Kontaktperson/projektledare:

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2021-09-30