Till innehåll på sidan

Forskningsprojekt

I Electrumlaboratoriet finns flera forskningsprojekt.

Hållbara sensorer

Projektet syftar till att ta itu med hållbarhetsfrågor i moderna elektroniska apparater. Att bygga en ny generation av biologiskt nedbrytbara organiska elektroniska material och sensorer. Projektet arbetar med utmaningar inom området för engångssensorer: material som ger stabil och tillförlitlig detektion i fuktiga och fuktrika miljöer och en väg för biologisk nedbrytning genom specifika enzymer som finns i kroppen eller i miljön. Effekterna av projektet kan ses i samhällets behov av att övergå från konventionell elektronik till kolbaserade, biologiskt nedbrytbara material som inte ger upphov till avfall, det särskilt i områden där anordningen inte är avsedd att hålla hela livet som i till exempel konsumentelektronik för engångsbruk. 

Projektperiod: 2023–2027