Till innehåll på sidan

Samarbeta med Electrum Lab

​Electrumlaboratoriet drivs i nära samarbete med RISE  , Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.

Som en del av Myfab-nätet  erbjuds tillgång till all utrustning vid noderna, det vill säga Chalmers, Uppsala och Lunds universitet.

KTH och RISE är tillsammans med Institute of Solid State Physics , Lettlands universitet partner i EU-projektet CAMART2 , som stärker innovation och infrastruktur inom materialfysik och nanovetenskap i Östersjöregionen.

För samarbeten:

Nils  Nordell
Nils Nordell
Föreståndare Electrumlab 087904388