Till innehåll på sidan

Electrumlaboratoriet

Electrumbyggnaden i Kista med laboratorier och kontor invigdes 1987.
Idén redan då var att bygga en miljö för innovation, forskning, undervisning, utveckling och småskalig produktion.

Med laboratorier i världsklass skulle man locka ledande forskargrupper, kapabla att skapa banbrytande forskningsresultat som sedan skulle leda till att nya produkter utvecklades och bana väg för nya företag.

Så här drygt 30 år senare kan man konstatera att idén har visat sig vara en enorm framgång. Idag är Electrumlaboratoriet ett nav för både forskning, nya innovationer och utbildning. Det bedrivs världsledande forskning och utveckling vid laboratoriet som spänner kring ett brett spektrum av teknologier och applikationsområden.

Uppfinnare och entreprenörer använder våra faciliteter för tillverkning och att utveckla prototyper i våra ISO 9001 certifierade laboratorier där vi har en strategisk roll som en produktionsinkubator för högteknologiska spin-offer.

Studenter får ta del av avancerade kurser baserade på vårt djupa kunnande i nano- och mikroteknologi, bearbetning och karaktäriseringstekniker för att få den kunskap som industrin kräver idag.

Tillhör: Electrumlaboratoriet
Senast ändrad: 2023-02-15