Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen - en flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2104

Time: Tue 2018-10-23 09.00

Location: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Subject area: Planning and Decision Analysis

Doctoral student: Mats Johan Lundström

Opponent: Professor Kristina Nilsson, Luleå tekniska universitet

Supervisor: Universitetslektor Tigran Haas