Skip to main content

Reports

Reports

[1]
J. Sun et al., "BIM-based 3D Cadastral Management," Stockholm, 2022.
[2]
A. Kadefors et al., "Byggherredriven innovation : en guide till förbättrad innovationsförmåga," Stockholm : Kungliga tekniska högskolan, TRITA-ABE-RPT, 2034, 2022.
[3]
M. Hoeft et al., "Construction Automation and Robotics in Infrastructure," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2121, 2022.
[5]
B.-L. Nelldal et al., "Förseningarnas påverkan på efterfrågan av tågresor – en tidsserieanalys," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 2221, 2022.
[7]
B.-L. Nelldal, P. Näsman and H.-S. Song, "Vidareutveckling av effektsamband för förseningarnas påverkan på efterfrågan av tågresor," Stockholm : KTH Järnvägsgrupp, TRITA-ABE-RPT, 2221, 2022.
[8]
P. Ekbäck and H.-Å. Mattsson, "Fastighetsteknisk-Fastighetsrättslig forskning vid KTH : En forskningsöversikt, åren 1932-2021," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2124, 2021.
[10]
[12]
I.-L. Söderberg and A. Zalejska-Jonsson, "Återvinning i studentbostäder : En enkätstudie," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2119, 2021.
[14]
P. Näsman and S. Mirkhalafi, "Badrumsrapporten 2020 : Badrumsbesiktningar," , 2020.
[15]
M. Tunström et al., "Building affordable homes. Challenges and solutions in the Nordic region.," Stockholm : Nordregio, Nordregio Report, 2020:2, 2020.
[16]
B. Axelsson, "Byggherrekostnadernas utveckling 2015-2020," , TRITA-ABE-RPT, 2035, 2020.
[18]
A. Granath Hansson, "En social bostadssektor i Sverige?," Stockholm : FORES, 2020.
[19]
P. Brokking, E. Liedholm Johnson and J. Paulsson, "Hållbarhet, regelverk och roller från detaljplan till bygglov," , TRITA-ABE-RPT, 2033, 2020.
[23]
C. Gustafsson, "Digitaliseringens och delningsekonomins påverkan på bostadsmarknaden : Rapport från förstudie i Bostad 2.0," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2027, 2019.
[24]
A. Kadefors, T. Olofsson and M. Ask, "Innovation processes and dissemination of research-based knowledge in Swedish rock engineering : Experiences in the trust geoinfra project," Stockholm : Rock Engineering Research Foundation, BeFo, 183, 2019.
[26]
A. Kadefors et al., "Procurement Requirements for Carbon Reduction in Infrastructure Construction Projects : An International Case Study," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 198, 2019.
[29]
P. Näsman et al., "VALU 2019  : SVT:s vallokalsundersökning Europaparlamentsvalet 2019," Göteborg, SND rapport: SND-ID: SND 1115, SND1115-001, 2019.
[33]
H. Ekengren Oscarsson et al., "Valu 2018 - SVT exit poll survey parliamentary election 2018," Göteborg : SND Svensk Nationell Datatjänst, SND, 1067-001, 2018.
[34]
H. Ekengren Oscarsson et al., "Valu 2018 : SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2018.," Göteborg, SND, 1067-001, 2018.
[35]
F. Björk et al., "Vattenskador på bostäder – omfattning och kostnader : Slutrapport av ett uppdrag från Boverket," Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-ABE-RPT, 1844, 2018.
[36]
D. Herman, "Värdering av råmark, byggrätter, och projektfastigheter : Arbetssätt, problem och slutsatser," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 195, 2018.
[39]
K. Annadotter and I. B. Werner, "Sammanfattande rapport: Projekt Grannskapseffekter på områdesnivå-en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-FOB-Rapport-2017:3, 2017:3, 2017.
[40]
H. Muyingo, "Challenges in property management within the Swedish cooperative housing sector," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), KTH, 2016:1, 2016.
[41]
P. Ekbäck, "Fastighetsbildning och fastighetsbestämning : Om fastighetsbildningslagen m.m.," Stockholm : Kungliga tekniska högskolan, TRITA-FAT, 4:109, 2016.
[42]
H. Donner and F. Kopsch, "Housing Tenure and Informational Asymmetries," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin),, 16:3, 2016.
[43]
[44]
T. af Klintberg and H. Lind, "Krav på tillgänglighetsanpassning vid renovering : Ett diskussionsinlägg," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-FOB, 2016:3, 2016.
[45]
H. Lind, "Lånevillkor för samfällighetsföreningar," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-FOB, 2016:1, 2016.
[47]
F. Brunes et al., "NIMBYs for the rich and YIMBYs for the poor: Analyzing the property price effects of infill development," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), KTH, 16:2, 2016.
[48]
N. Sommerfeldt, H. Muyingo and T. af Klintberg, "Photovoltaic Systems for Swedish Prosumers : A technical and economic analysis focused on cooperative multi-family housing," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2016.
[49]
N. Sommerfeldt et al., "Solceller ur flera perspektiv : Handbok för beslutsfattare," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2016.
[50]
E. Liedholm Johnson, M. Ericsson and A. Löf, "Tillstånd och miljöprövning för att öppna gruvor : en internationell utblick," Östersund : Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, PM 2016:05, 2016.
Full list in the KTH publications portal
Page responsible:infomaster@abe.kth.se
Belongs to: Department of Real Estate and Construction Management
Last changed: Oct 08, 2019