Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Reports

Reports

[1]
P. Ekbäck, "Råby i Fasterna socken : En lantmäterihistorisk utredning och redogörelse," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 248, 2024.
[2]
L. Rosander, A. Kadefors and P.-E. Eriksson, "Samverkan i infrastrukturprojekt : Erfarenheter av tvåfaskontrakt i Trafikverket 2015–2023," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 2331, 2024.
[3]
P. E. Eriksson, J. Larsson and M. I. Havenvid, "Analysing innovation needs as a basis for public procurement of innovation : A conceptual framework based on literature review and interviews," ProcSIBE, Luleå University of Technology & KTH, 2023.
[4]
A. Zalejska-Jonsson et al., "Green paradise or Concrete Castles : Apartment buyer perceptions & green infrastructure," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2320, 2023.
[5]
A. Kadefors et al., "Samverkan Hög inom väg- och järnvägsunderhåll : Uppföljning av tidiga skeden i tre pilotkontrakt," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2312, 2023.
[6]
J. Sun et al., "BIM-based 3D Cadastral Management," Stockholm, 2022.
[7]
A. Kadefors et al., "Byggherredriven innovation : en guide till förbättrad innovationsförmåga," Stockholm : Kungliga tekniska högskolan, TRITA-ABE-RPT, 2034, 2022.
[8]
M. Hoeft et al., "Construction Automation and Robotics in Infrastructure," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2121, 2022.
[10]
B.-L. Nelldal et al., "Förseningarnas påverkan på efterfrågan av tågresor – en tidsserieanalys," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 2221, 2022.
[11]
[13]
B.-L. Nelldal, P. Näsman and H.-S. Song, "Vidareutveckling av effektsamband för förseningarnas påverkan på efterfrågan av tågresor," Stockholm : KTH Järnvägsgrupp, TRITA-ABE-RPT, 2221, 2022.
[14]
P. Ekbäck and H.-Å. Mattsson, "Fastighetsteknisk-Fastighetsrättslig forskning vid KTH : En forskningsöversikt, åren 1932-2021," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2124, 2021.
[16]
[18]
I.-L. Söderberg and A. Zalejska-Jonsson, "Återvinning i studentbostäder : En enkätstudie," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2119, 2021.
[20]
P. Näsman and S. Mirkhalafi, "Badrumsrapporten 2020 : Badrumsbesiktningar," , 2020.
[21]
M. Tunström et al., "Building affordable homes. Challenges and solutions in the Nordic region.," Stockholm : Nordregio, Nordregio Report, 2020:2, 2020.
[22]
B. Axelsson, "Byggherrekostnadernas utveckling 2015-2020," , TRITA-ABE-RPT, 2035, 2020.
[24]
A. Granath Hansson, "En social bostadssektor i Sverige?," Stockholm : FORES, 2020.
[25]
P. Brokking, E. Liedholm Johnson and J. Paulsson, "Hållbarhet, regelverk och roller från detaljplan till bygglov," , TRITA-ABE-RPT, 2033, 2020.
[29]
C. Gustafsson, "Digitaliseringens och delningsekonomins påverkan på bostadsmarknaden : Rapport från förstudie i Bostad 2.0," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2027, 2019.
[30]
A. Kadefors, T. Olofsson and M. Ask, "Innovation processes and dissemination of research-based knowledge in Swedish rock engineering : Experiences in the trust geoinfra project," Stockholm : Rock Engineering Research Foundation, BeFo, 183, 2019.
[32]
A. Kadefors et al., "Procurement Requirements for Carbon Reduction in Infrastructure Construction Projects : An International Case Study," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 198, 2019.
[35]
P. Näsman et al., "VALU 2019  : SVT:s vallokalsundersökning Europaparlamentsvalet 2019," Göteborg, SND rapport: SND-ID: SND 1115, SND1115-001, 2019.
[39]
H. Ekengren Oscarsson et al., "Valu 2018 - SVT exit poll survey parliamentary election 2018," Göteborg : SND Svensk Nationell Datatjänst, SND, 1067-001, 2018.
[40]
H. Ekengren Oscarsson et al., "Valu 2018 : SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2018.," Göteborg, SND, 1067-001, 2018.
[41]
F. Björk et al., "Vattenskador på bostäder – omfattning och kostnader : Slutrapport av ett uppdrag från Boverket," Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-ABE-RPT, 1844, 2018.
[42]
H. Donner, "Värdering av råmark, byggrätter, och projektfastigheter : Arbetssätt, problem och slutsatser," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 195, 2018.
[45]
K. Annadotter and I. B. Werner, "Sammanfattande rapport: Projekt Grannskapseffekter på områdesnivå-en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-FOB-Rapport-2017:3, 2017:3, 2017.
[46]
H. Muyingo, "Challenges in property management within the Swedish cooperative housing sector," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin), KTH, 2016:1, 2016.
[47]
P. Ekbäck, "Fastighetsbildning och fastighetsbestämning : Om fastighetsbildningslagen m.m.," Stockholm : Kungliga tekniska högskolan, TRITA-FAT, 4:109, 2016.
[48]
H. Donner and F. Kopsch, "Housing Tenure and Informational Asymmetries," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin),, 16:3, 2016.
[49]
[50]
T. af Klintberg and H. Lind, "Krav på tillgänglighetsanpassning vid renovering : Ett diskussionsinlägg," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-FOB, 2016:3, 2016.
Full list in the KTH publications portal
Page responsible:infomaster@abe.kth.se
Belongs to: Department of Real Estate and Construction Management
Last changed: Oct 08, 2019