Skip to main content

Other types of publications

Other types of publications

[1]
A. H. Persson, M. Karlsson-Tuula and I. Arnesdotter, "Andra chans för krisande företag - en ny lag om företagsrekonstruktion," Stockholm : Dagens juridik- 2021-05-24, 2021.
[6]
P. Ekbäck, "Lagen om byggande av järnväg : En översikt," Stockholm : Kungl. Tekniska Högskolan, 2010.
[8]
P. Ekbäck, "Lågarö by i Rådmansö socken : En lantmäterihistorisk redogörelse," KTH Royal Institute of Technology, 2024.
[12]
P. Näsman, K. Gudmundsson and S. Holmberg, "Press conference 2019-05-29, Stockholm, Sweden," , 2019.
[13]
A. H. Persson et al., "Seriösa kreditgivare kommer att göra vad de kan och de oseriösa slinker igenom," Stockholm : Realtid 2021-05-07, 2021.
[17]
P. Ekbäck, "Väglagen : En översikt," Stockholm : Kungl. Tekniska Högskolan, 2010.
[19]
P. Ekbäck, "Översikt av fastighetsbildningslagstiftningen före FBL," Stockholm : Kungl. Tekniska Högskolan, 2007.
Full list in the KTH publications portal

Page responsible:infomaster@abe.kth.se
Belongs to: Department of Real Estate and Construction Management
Last changed: Oct 08, 2019