Till innehåll på sidan

Övrigt

[1]
A. H. Persson, M. Karlsson-Tuula och I. Arnesdotter, "Andra chans för krisande företag - en ny lag om företagsrekonstruktion," Stockholm : Dagens juridik- 2021-05-24, 2021.
[2]
A. H. Persson et al., "Seriösa kreditgivare kommer att göra vad de kan och de oseriösa slinker igenom," Stockholm : Realtid 2021-05-07, 2021.
[4]
P. Näsman, K. Gudmundsson och S. Holmberg, "Press conference 2019-05-29, Stockholm, Sweden," , 2019.
[13]
P. Ekbäck, "Lagen om byggande av järnväg : En översikt," Stockholm : Kungl. Tekniska Högskolan, 2010.
[15]
P. Ekbäck, "Väglagen : En översikt," Stockholm : Kungl. Tekniska Högskolan, 2010.
[16]
N. Arvidsson, "Vi behöver ett nytt betalsystem!," Svenska dagbladet svd.se, 2009.
[17]
N. Arvidsson och L. Ohlsson, "Tillväxtföretagen svälter ihjäl utan reformer för affärsänglar," Dagens Industri, 2008.
[18]
P. Ekbäck, "Översikt av fastighetsbildningslagstiftningen före FBL," Stockholm : Kungl. Tekniska Högskolan, 2007.
[24]
S. Heyman och H. Artman, "A Call for Financially Literate Designers," (Manuskript).
[27]
F. Armerin och S. Han-Suck, "A framework for modelling cash flow lags," (Manuskript).
[32]
C. Sin Tian Ho och M. Wilhelmsson, "Accessibility of bank branches and new firm formation in Sweden," (Manuskript).
[33]
K. Granheimer, P.-E. Eriksson och T. Karrbom Gustavsson, "Adaptability in the Public Procurement of Environmentally Sustainable Engineering Services," (Manuskript).
[36]
M. Ismail, A. Warsame och M. Wilhelmsson, "An exploratory analysis of housing and the distribution of COVID-19 in Sweden," (Manuskript).
[42]
A. Baltzopoulos och A. Broström, "Attractors of Talent : Universities, Regions and Almni Entrepreneurs," (Manuskript).
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-04-14