Till innehåll på sidan

Böcker

[1]
A. H. Persson, M. Larsson- Klevhill och M. Strand, "Ansvarsfrågor vid algoritmisk handel med finansiella instrument," i De lege 2021 - Law, AI and Digitalisation, Katja de Vries och Mattias Dahlberg red., Uppsala : Iustus förlag, 2022, s. 517-540.
[2]
A. H. Persson, Commercial and Economic Law in Sweden. 5. uppl. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2022.
[3]
A. H. Persson, "Immaterialrätternas ställning i sakrättsligt och insolvensrättsligt hänseende- en uppdatering : Magna Mater Marianne levin 2022," i Magna Mater Marianne Levin 2022, Marie Karlsson- Tuula, Annina H Persson, Per Jonas Nordell och Frantzeska Papadopoulou red., 1. uppl. Stockholm : Jure, 2022, s. 223-230.
[4]
P. Ekbäck, "Sweden," i Public Value Capture of Increasing Property Values across Europe, J.-M. Halleux, A. Hendricks, B. Nordahl, V. Maliene red., 1. uppl. Zürich : vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2022, s. 225-232.
[5]
P. Ekbäck, "Sweden," i Public Value Captureof Increasing PropertyValues across Europe : Report on strategies for the implementation of new tools of public value capture or theoptimisation of existing tools, Jean-Marie Halleux, Andreas Hendricks, Vida Maliene, Berit Irene Nordahl red., 1. uppl. : Only available online, 2022, s. 104-110.
[6]
Ø. G. Holter, L. Snickare och K. Liestol, "Bøygen-modellen: Hypotesen om akkumulering av ulempe," i Likestilling i  akademia - fra kunnskap til endring, Holter. Ø. G. & Snickare, L red., 1. uppl. Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021, s. 157-192.
[7]
O. G. Holter, L. Snickare och K. Liestol, "Erfaringer i akademia - en ny kartlegging," i Likestilling i akademia - fra kunnskap til endring, 1. uppl. Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021, s. 119-152.
[8]
Ø. G. Holter och L. Snickare, "Etnisitet, rasisme og interseksjonalitet," i Likestilling i akademia - fra kunnskap til endring, Øystein Gullvåg Holter & Lotta Snickare red., 1. uppl. Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021, s. 153-188.
[9]
L. Snickare, E. Amundsdotter och O. G. Holter, "Fra biologi til strategi – utvikling av en ledelsesgruppe," i Likestilling i academia – fra kunnskap til endring, 1. uppl. Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021, s. 275-302.
[10]
L. Snickare, E. Amundsdotter och O. G. Holter, "Fra motstand til endring? - Endringsprosesser i organisasjonen," i Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring, 1. uppl. Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021, s. 303-328.
[11]
L. Snickare, Y. Elvin-Nowak och G. Gober, "Fra unntak til norm – å utvikle resiliens i et nettverk," i Likestilling i academia – fra kunnskap til endring, 1. uppl. Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021, s. 329-354.
[12]
Ø. G. Holter, L. Snickare och G. Gober, "Hvem publiserer hva? Hvordan kjönn påvirker publiseringsgrad," i Likestilling i akademia - fra kunnskap til endring, 1. uppl. Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021, s. 99-118.
[13]
A. H. Persson et al., Juridik : Civilrätt, straffrätt, processrätt. 6. uppl. Stockholm : Sanoma, 2021.
[14]
L. Snickare och O. G. Holter, Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring. 1. uppl. Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021.
[15]
L. Snickare och O. G. Holter, "Likestillt ubalanse?," i Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring, 1. uppl. Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021, s. 19-48.
[16]
A. H. Persson, "Med anledning av två lagförslag inom den speciella fastighetsrätten," i Festskrift till Thomas Karlbro, Granath- Hansson, A. red., Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2021, s. 159-167.
[17]
L. Snickare, O. G. Holter och K. Liestol, "Menn, maskulinitet og faghierarki," i Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring, 1. uppl. Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021, s. 49-74.
[18]
A. H. Persson, "Om sysslomannaavtal," i Festskrift till Jan Kleineman, Lindskog, S. & Andersson, A. & Calisendorff, A. & van der Sluijs, J. red., Stockholm : Jure, 2021, s. 595-607.
[19]
G. Millqvist, G. Walin och A. H. Persson, Panträtt. 4. uppl. Stockholm : Norstedts juridik, 2021.
[20]
A. Granath Hansson, "Planning for single family housing: Swedish trends," i Good fortune is what happens when opportunity meets with planning : Papers in Honour of Thomas Kalbro on the Occasion of his 70th Birthday, Anna Granath Hansson red., Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2021, s. 247-260.
[21]
Ø. G. Holter, "Seksuell trakassering – ikke et isolert problem," i Likestilling i akademia - fra kunnskap til endring, 1. uppl. Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021, s. 99-118.
[22]
A. H. Persson och M. Larsson- KLevhill, "Supervisory arbitrage. The Case of Sweden," i Legal Accountability in EU Markets for Financial Instruments. The Dual Role of Investments Firms, Bergström, C-F & Strand, M red., Oxford : Oxford University Press, 2021, s. 184-204.
[23]
P. Ekbäck, "Takings and the Protection of Property in Swedish Real Property Law : Åbrolla revisited through the lenses of the Public InterestRequirement and the European Principle of Proportionality," i Good fortune is what happens when opportunity meets with planning : Papers in Honour of Thomas Kalbro on the Occasion of his 70th Birthday, Anna Granath Hansson red., Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2021, s. 137-158.
[24]
Ø. G. Holter och L. Snickare, "Trisyn-modellen – ulike forståelser av problemene," i Likestilling i akademia - fra kunnskap til endring, 1. uppl. Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021, s. 239-264.
[25]
J. Flodin och A. Victorin, Bostadsrätt - med en översikt över kooperativ hyresrätt. 5. uppl. Uppsala : Iustus förlag, 2020.
[26]
A. Granath Hansson, "Bostadssociala utredningar då och nu, fokus och förutsättningar," i Dedicated to efficiency : Festskrift för Hans Lind med anledning av hans 70-årsdag, Granath Hansson och Kopsch red., Lund : Granath Hansson och Kopsch, 2020.
[27]
P. Brokking, E. Liedholm Johnson och J. Paulsson, "Implementation Strategies for Sustainable Urban Development : Examples from Swedish practice," i Methods and Concepts of Land Management : Diversity, Changes and New Approaches, Erwin Hepperle, Jenny Paulsson, Vida Maliene, Reinfried Mansberger, Armands Auzins, Jolanta Valciukiene red., 1. uppl. Zurich : vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2020, s. 223-234.
[28]
A. Granath Hansson, "Land models for affordable housing : Drivers in the housing and planning systems in Sweden," i Methods and Concepts of Land Management : Diversity, Changes and New Approaches, Hepperle, E., Paulsson, J., Maliene, V., Mansberger, R., Auzins, A., Valciukiene, J. red., Zürich : vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2020, s. 199-209.
[29]
P. Näsman et al., Lyssna på väljarna : Val 2018 EU Val 2019. Stockholm : Sveriges Television, 2020.
[31]
C. Gustafsson, H. Lind och S. Lundström, Fastighetsvärdering : då, nu och i framtiden. 1. uppl. Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2019.
[32]
M. I. Havenvid, "In the pursuit of a new understanding of innovation in the construction industry : The significance of connectivity," i The Connectivity of Innovation in the Construction Industry, London : Routledge, 2019.
[33]
J. Flodin, "Stadgevillkor för medlemskap i bostadsrättsförening vid övergång av bostadsrätt - särskilt om åldersklausuler," i Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden, Håkan Julius, Jori Munukka och Haymanot Baheru red., Stockholm : Jure, 2019.
[34]
K. Eriksson och A. Lindstrand, "The value of networks and knowledge in the internationalization process of firms : Challenges and future perspectives," i Value in Marketing: Retrospective and Perspective Stance, : Taylor and Francis, 2019, s. 145-160.
[35]
T. Kalbro och L. Norell, "A Swedish perspective on reference land values : Transparency by tax policy," i Instruments of Land Policy : Dealing with Scarcity of Land, Jean-David Gerber, Thomas Hartmann, Andreas Hengstermann red., : Informa UK Limited, 2018, s. 49-52.
[36]
D. Kitsakis et al., "Chapter 1 – Legal Foundations," i Best Practices 3D Cadastres - Extended version, Peter van Oosterom red., Copenhagen : International Federation of Surveyors, 2018, s. 1-66.
[37]
V. Ceccato et al., "Crime in a Scandinavian Shopping Centre," i Retail crime, Vania Ceccato and Rachel Armitage red., 1. uppl. Cham : Palgrave Macmillan, 2018, s. 179-203.
[38]
V. Ceccato och M. Wilhelmsson, "Does crime impact real estate prices? An assessment of accessibility and location1," i Oxford Handbook on Environmental Criminology, Gerben J.N. Bruinsma and Shane D. Johnson red., : Oxford University Press, 2018, s. 518-544.
[39]
M. Dockweiler, O. G. Holter och L. K. Snickare, "Making sense of downsizing : Exploring masculinities in the Norwegian oil industry.," i Bodies, Symbols and Organizational Practice  : the gendered dynamics of power, Bolsø, A., Svendsen, S. H. Bang. & Øyslebø Sørensen, S. red., London : Routledge, 2018, s. 123-144.
[40]
A. Kadefors, "Pratar du inköpingska eller projektledningska?," i Klokare upphandling : En antologi från den Formasfinansierade satsningen ProcSIBE, Bröchner, J och Granberg, M red., Karlstad : Karlstads universitet, 2018, s. 8-9.
[41]
B. I. Steininger et al., "Regulation of Managers and Investment Vehicles," i Routledge Companion to Real Estate Investment, Bryan D. MacGregor, Rainer Schulz, Richard K. Green red., 1. uppl. : Routledge, 2018, s. 43-69.
[42]
L. K. Snickare och O. G. Holter, "When office life becomes life : – a study of investment banking.," i Bodies, Symbols and Organizational Practice:  : the gendered dynamics of power, Bolsø, A., Svendsen, S. H. Bang. & Øyslebø Sørensen, S. red., London : Routledge, 2018, s. 145-166.
[43]
H. Mattsson, "Aspects of real property rights and their alteration," i The Ontology and Modelling of Real Estate Transactions, London : Taylor and Francis Inc., 2017, s. 23-34.
[44]
J. Paulsson, "Förvaltning av ägda lägenheter i flerbostadshus," i Bostad 2.0 : En bostadsmarknad för alla, Maria Hullgren och Mats Wilhelmsson red., Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2017, s. 137-143.
[46]
H. Alm, E. Lindgren och J. Paulsson, "Hållbar dagvattenhantering i stadsmiljö : Ansvar och finansiering," i Bostad 2.0 : En bostadsmarknad för alla, Maria Hullgren och Mats Wilhelmsson red., Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2017, s. 71-77.
[47]
P. Brokking, E. Liedholm Johnson och J. Paulsson, "Hållbarhet, regelverk och roller från detaljplan till bygglov," i Bostad 2.0 : En bostadsmarknad för alla, Maria Hullgren och Mats Wilhelmsson red., Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2017, s. 147-157.
[48]
J. Flodin et al., Kommersiell hyresrätt. 4. uppl. Stockholm : Wolters Kluwer, 2017.
[49]
P. Ekbäck, Mark- och fastighetsrättens utveckling i Sverige : En rättshistorisk orientering med betoning på fastighetsbildning och infrastruktur.. 1. uppl. Stockholm : Avd. för Fastighetsvetenskap, Kungl. Tekniska Högskolan, 2017.
[50]
B. I. Steininger, "Verwaltung von Immobilienvermögen," i Strategische Vermögensverwaltung : Konzepte - Instrumente - Entwicklung, Peter Hoppe, Frank Keuper red., 1. uppl. Berlin : Logos Verlag Berlin, 2017, s. 173-194.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-04-14